Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Pilaatus mõistab Jeesuse surma Ja kohe varahommikul, kui ülempreestrid koos vanemate ja
 kirjatundjatega ning terve Suurkohus olid langetanud otsuse,
 viisid nad Jeesuse aheldatult ära ning andsid Pilaatuse kätte.

Ja Pilaatus küsis temalt: „Kas sina oled juutide kuningas?!”
 Jeesus aga kostis talle: „Need on sinu sõnad.”

Ja ülempreestrid kaebasid palju ta peale.
Aga Pilaatus küsis temalt taas: „Kas sa midagi ei vasta?
 Vaata, kui palju nad su peale kaebavad!”

Aga Jeesus ei vastanud enam midagi, nii et Pilaatus pani
 imeks.

Aga pühade eel tavatses maavalitseja vabaks lasta ühe
 vangi, keda nad palusid.

Koos mässumeestega, kes olid mässu ajal mõrva toime pannud,
 oli aheldatud üks Barabase-nimeline mees.

Ja üles tulnud rahvahulk hakkas paluma, et ta teeks neile
 nagu tal tavaks.

Pilaatus aga küsis neilt: „Kas te tahate, et ma lasen teile
 vabaks juutide kuninga?”

Ta ju mõistis, et ülempreestrid olid kadedusest Jeesuse
 tema kätte andnud.

Aga ülempreestrid ässitasid rahvahulka nõudma, et ta
 pigem laseks neile vabaks Barabase.

Pilaatus aga küsis neilt veel kord: „Mis ma siis pean
 tegema temaga, keda te nimetate juutide kuningaks?”

Nemad aga karjusid taas: „Löö ta risti!”
Pilaatus ütles neile: „Kuidas nii, mis halba ta siis on
 teinud?” Ent nemad karjusid üha valjemini: „Löö ta risti!”

Aga Pilaatus, tahtes rahvahulga meele järgi olla, laskis neile
 vabaks Barabase, ent Jeesust laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa.

Aga sõdurid viisid Jeesuse siseõue - see tähendab
 kohtukotta - ja kutsusid kokku terve väesalga.

Ja nad rõivastasid ta purpurmantlisse ja panid talle pähe
 pärja, mille nad olid pununud kibuvitstest,

ning hakkasid teda teretama: „Tervist, juutide kuningas!”
Ja nad lõid talle pillirooga pähe ja sülitasid ta peale
 ning kummardasid teda nõtkutatud põlvedega.

Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad talt
 purpurmantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse.Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa.

Jeesus lüüakse risti Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene
 Siimonat, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma tema risti.

Ja nad viisid Jeesuse Kolgata-nimelisse paika - see on
 tõlgitult Pealuu paik.

Ja talle pakuti mürriveini, aga tema ei võtnud vastu.
Ja nad lõid ta risti ja jagasid ta rõivad omavahel,
 heites liisku nende üle, kes mida saab.

Aga kell oli üheksa, kui nad ta risti lõid.
Ja tema süütahvlile oli kirjutatud: Juutide kuningas.
Ja koos temaga lõid nad risti kaks teeröövlit, ühe ta
 paremale ja teise vasemale käele.

[Siis läks täide kiri, mis ütleb: „Ta on ülekohtuste sekka
 arvatud.”]

Ja möödujad parastasid teda pead vangutades ja üteldes:
 „Nõndaks, templi lammutaja ja kolme päevaga ehitaja!

Päästa iseennast ja astu ristilt alla!”
Nõndasamuti teotasid teda ka ülempreestrid koos
 kirjatundjatega, üteldes: „Teisi on ta päästnud, iseennast
 ei suuda päästa!

Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla,
 et me näeksime ja usuksime!” Ka need, kes temaga koos olid risti
 löödud, teotasid teda.

Jeesus sureb ristil Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa
 kuni kella kolmeni pärast lõunat.

Ja kella kolme ajal kisendas Jeesus valju häälega: „Eloii,
 Eloii, lemaa sabahtani?” - see on tõlgitult: „Mu Jumal, mu Jumal,
 miks sa mu maha jätsid?”

Ja mõned juuresseisjaist sõnasid seda kuuldes: „Ennäe, ta
 hüüab Eelijat appi!”

Aga keegi jooksis, kastis käsna äädikasse ja, pistnud selle
 pilliroo otsa, pakkus talle juua, üteldes: „Noh, olgu, eks me näe, kas
 Eelija tuleb teda maha võtma!”

Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge.
Ja templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks.
Aga Jeesuse vastas seisev sadakonnaülem, nähes teda
 nõnda hinge heitvat, ütles: „See inimene oli tõesti Jumala Poeg!”

Aga seal oli ka naisi toimuvat eemalt vaatamas, nende
 seas Maarja Magdaleena ja Maarja, Jaakobus Noorema ja Joosese ema,
 ning Saloome,

kes olid talle järgnenud ja teda teeninud, kui ta oli Galileas,
 ja palju teisi naisi, kes olid koos temaga tulnud üles
 Jeruusalemma.

Jeesus maetakse kaljuhauda Ja kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade
 valmistuspäev, see tähendab reede,

tuli Arimaatia Joosep, lugupeetud mees, Suurkohtu nõunik, kes
 ka ise ootas Jumala riiki, võttis julguse kokku ja astus sisse
 Pilaatuse juurde ning palus enesele Jeesuse ihu.

Aga Pilaatus imestas, et Jeesus on juba surnud, ja kutsus
 enda juurde sadakonnaülema ning küsis temalt, kas ta tõesti juba
 suri.

Ja kui ta sai seda sadakonnaülemalt teada, kinkis ta
 surnukeha Joosepile.

Ja too ostis lina, võttis Jeesuse ristilt maha, mähkis
 linasse ning paigutas ta kaljusse raiutud hauda ning veeretas
 kivi hauakambri ukse ette.

Aga Maarja Magdaleena ja Joosese ema Maarja vaatasid,
 kuhu ta pandi.