Piibel.NET
Koguja
 
Eestikeelne Piibel 1997
2Koguja kogemused Ma mõtlesin südames: Olgu, ma teen katset rõõmuga ja naudin seda,
 mis on hea. Aga vaata, seegi oli tühi töö!

Ma ütlesin naerule: „Hull!” ja rõõmule: „Mis sellest kasu
 on?”

Ma võtsin südames nõuks virgutada oma ihu veiniga - ometi nõnda,
 et mu süda mind targu juhiks - ja haarata kinni rumalusest, kuni ma
 näen, mis inimlastel on kasulik teha oma üürikesil elupäevil taeva
 all.

Ma tegin suuri tegusid: ma ehitasin enesele kodasid, istutasin
 enesele viinamägesid;

ma tegin enesele rohu- ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu
 viljapuid.

Ma tegin enesele veetiike kasvavate metsapuude kastmiseks.
Ma ostsin sulaseid ja teenijaid, ja mul oli oma peres
 sündinuid; samuti oli mul veiste, lammaste ja kitsede kari, suurem kui
 kõigil neil, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud.

Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda ning kuningate ja maade
 varandusi; ma hankisin enesele lauljaid ja lauljannasid, samuti, mis
 inimlastele on naudinguks: palju naisi.

Ma sain suureks ja ületasin kõik, kes enne mind olid
 Jeruusalemmas olnud; mulle jäi ka mu tarkus.

Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud neile;
 ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis
 rõõmu kogu mu vaevast, ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest.

Aga kui ma vaatasin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud,
 ja vaeva, mida ma neid tehes olin näinud, vaata, siis oli see kõik
 tühi töö ja vaimunärimine. Millestki pole kasu päikese all.

Tarkus ja rõõm on kuninga kingitus Kui ma pöördusin vaatama tarkust ning meeletust ja sõgedust -
 sest mida muud teeb see inimene, kes tuleb pärast kuningat, kui
 sedasama, mida ikka on tehtud -,

siis ma nägin, et tarkus on kasulikum kui meeletus, nõnda nagu
 valgus on pimedusest kasulikum.

Targal on silmad peas, aga alp käib pimeduses. Aga ma mõistsin
 ka, et see, mis juhtub ühele, juhtub neile kõigile.

Siis ma mõtlesin südames: See, mis juhtub albile, juhtub ka
 minule. Aga milleks siis mina olen saanud targemaks kui teised? Ja ma
 mõtlesin südames, et ka see on tühi töö.

Sest niihästi targast kui albist ei jää igavest mälestust, kuna
 tulevasil päevil on kõik juba ammu unustatud. Jah, eks sure tark nagu
 alpki.

Siis ma vihkasin elu, sest see, mida päikese all tehakse, oli mu
 meelest halb. Sest see kõik on tühi töö ja vaimunärimine.

Ja ma vihkasin kogu oma vaeva, mida ma olin näinud päikese all,
 sellepärast et ma selle pean jätma inimesele, kes tuleb pärast mind.

Ja kes teabki, on ta tark või alp, aga ta hakkab valitsema kõige
 üle, milleks mina olen vaeva näinud ja tarkust tarvitanud päikese
 all. Seegi on tühi töö!

Siis ma mõtlesin ümber ja olin südames meeleheitel kogu selle
 vaeva pärast, mida ma olin näinud päikese all,

sest inimene näeb vaeva tarkuse ja teadmiste ning tubliduse abil,
 kuid peab ometi kõik jätma osaks inimesele, kes selle kallal ei ole vaeva
 näinud. Seegi on tühi töö ja väga paha!

Sest mis on inimesel kogu oma vaevast ja püüdeist, millega ta
 ennast vaevab päikese all?

On ju kõik ta päevad täis valu ja ta töö meelepahanduseks, ta
 süda ei maga isegi mitte öösel. Seegi on tühi töö!

Ei ole inimesel midagi paremat kui süüa ja juua ja lasta
 hingel rahuldust tunda oma vaevas. Ma nägin, et seegi on Jumala käest.

Sest kes võiks süüa ja kes võiks juua ilma temata?
Sest tema annab inimesele, kes temale meeldib, tarkust ja
 tunnetust ning rõõmu; aga patusele ta annab ülesandeks korjata ja
 koguda, et seda siis anda sellele, kes Jumalale meeldib. Seegi on
 tühi töö ja vaimunärimine.