Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
43Juudid siirduvad Egiptusesse Ja kui Jeremija oli lõpuni rääkinud kogu rahvale kõik
 Issanda, nende Jumala sõnad, millega Issand, nende Jumal, oli
 teda läkitanud nende juurde, kõik need sõnad,

siis ütlesid Asarja, Hoosaja poeg, ja Joohanan, Kaareahi
 poeg, ja kõik ülbed mehed - need ütlesid Jeremijale: „Sa räägid
 valet! Issand, meie Jumal, ei ole sind läkitanud ütlema: Ärge
 minge Egiptusesse võõraina elama,

vaid Baaruk, Neerija poeg, kihutab sind meie vastu, et meid
 anda kaldealaste kätte, selleks et nad meid surmaksid või
 viiksid vangi Paabelisse!”

Ja Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud ja kogu
 rahvas ei kuulanud Issanda häält, et nad jääksid Juudamaale,

vaid Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud
 võtsid kõik Juuda järelejäänud, kes olid tagasi tulnud kõigi
 rahvaste keskelt, kuhu neid oli tõugatud, et elada Juudamaal:

mehed ja naised ja lapsed ja kuningatütred ja kõik hinged,
 keda ihukaitsepealik Nebusaradan oli jätnud Gedalja, Saafani
 poja Ahikami poja juurde, ja prohvet Jeremija ja Baaruki,
 Neerija poja,

ja nad läksid Egiptusemaale, sest nad ei kuulanud Issanda
 häält; ja nad jõudsid Tahpanheesini.

Ja Tahpanheesis tuli Jeremijale Issanda sõna; ta ütles:
„Võta oma käega suuri kive ja peida need savisse
 sillutises, mis on vaarao koja sissekäigu juures Tahpanheesis,
 Juuda meeste nähes

ja ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal:
 Vaata, ma läkitan talle järele ja võtan Paabeli kuninga
 Nebukadnetsari, oma sulase, ja panen tema aujärje nende kivide
 peale, mis ma olen peitnud, ja ta püstitab nende peale oma
 toreda telgi.

Tema tuleb ja lööb Egiptusemaad: kes surma, see surma, kes
 vangi, see vangi, ja kes mõõga kätte, see mõõga kätte!

Mina süütan tule Egiptuse jumalate templites ja tema
 põletab need ning viib nad ära; ta puhastab Egiptusemaad, nagu
 karjane puhastab oma kuube söödikuist; ja ta läheb sealt ära
 rahuga.

Ja ta lõhub Egiptuses Beet-Semesi sambad ning
 põletab tulega Egiptuse jumalate templid.”