Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Tuhandeaastasest rahuriigist Ma nägin taevast alla tulevat ingli, kellel oli sügaviku
 võti ja suured ahelad käes.

Ja ta võttis kinni lohe, selle muistse mao, kes on
 Kurat ja Saatan, ning aheldas ta tuhandeks aastaks

ning viskas ta sügavikku ja sulges ta luku taha ning
 pani pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni
 need tuhat aastat saavad täis. Pärast seda peab teda natukeseks
 ajaks lahti lastama.

Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid; ja kohus
 anti nende kätte; ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha
 raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja
 kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud
 võtnud tema märki oma otsaette ega käe peale. Nad tõusid
 ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat.

Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need tuhat aastat
 said täis.See on esimene ülestõusmine.

Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest
 ülestõusmisest; nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid
 nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga
 kuningatena tuhat aastat.

Lõplikust võidust saatana üle Kui need tuhat aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti
 oma vanglast

ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas
 nurgas, Googi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu
 mereliiv.

Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade
 leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb
 nad ära.

Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka
 metsaline ja valeprohvet; ning neid piinatakse päevad ja ööd
 igavesest ajast igavesti.

Viimsest kohtust Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel
 istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei
 leidunud aset.

Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni
 ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on
 eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas
 raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.

Ja meri andis tagasi oma surnud ning
 surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning
 igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.

Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine
 surm - tulejärv.

Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see
 visati tulejärve.