Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
46Ohvrid ja pühad uues templis Nõnda ütleb Issand Jumal: Sisemise õue värav, see, mis on
 ida pool, peab olema suletud kuus tööpäeva; aga see olgu avatud
 hingamispäeval ja noorkuupäeval!

Siis mingu vürst väljast sisse värava eeskoja kaudu ja
 seisku väravaposti juures; preestrid valmistagu tema põletus- ja
 tänuohver, ta kummardagu väravalävel ja mingu siis välja; aga
 väravat ärgu suletagu enne õhtut!

Ja maa rahvas kummardagu selle värava suus hingamispäevil
 ja noorkuupäevil Issanda ees!

Ja põletusohvriks, mida vürst peab tooma hingamispäeval
 Issandale, olgu kuus veatut oinastalle ja üks veatu jäär;

ja roaohvriks üks eefa jäära kohta, aga roaohvriks tallede
 kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!

Noorkuupäeval olgu üks veatu härjavärss, kuus oinastalle ja
 üks jäär; need olgu veatud;

ja roaohvriks valmistagu ta üks eefa härjavärsi kohta ja
 üks eefa jäära kohta, ja oinastallede kohta nõnda palju, kui ta
 jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!

Ja kui vürst tuleb sisse, siis tulgu ta värava eeskoja
 kaudu ja mingu välja sedasama teed!

Aga kui maa rahvas tuleb seatud pühadel Issanda ette, siis
 see, kes tuli kummardama põhjavärava kaudu, mingu välja
 lõunavärava kaudu; ja kes tuli lõunavärava kaudu, mingu välja
 põhjavärava kaudu; ükski ärgu mingu tagasi selle värava kaudu,
 millest ta tuli, vaid mingu välja selle vastas olevast!

Ja vürst tulgu sisse nende keskel, kui nad sisse tulevad,
 ja mingu välja, kui nad välja lähevad!

Pühadel ja seatud pühadel olgu roaohvriks üks eefa härjavärsi
 kohta ja üks eefa jäära kohta, aga oinastallede kohta nõnda
 palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!

Kui vürst tahab valmistada vabatahtliku ohvri, põletus-
 või tänuohvri vabatahtliku ohvrina Issandale, siis avatagu
 temale idapoolne värav ja ta valmistagu oma põletus- ja
 tänuohver nõnda, nagu ta valmistab hingamispäeval; seejärel
 mingu ta välja, ja pärast seda kui ta on välja läinud, suletagu
 värav!

Valmista aastane veatu oinastall iga päev Issandale
 põletusohvriks; valmista see igal hommikul!

Ja sellele lisaks valmista igal hommikul roaohvriks
 kuuendik eefat ja kolmandik hiini õli kasteks peenele jahule;
 see on roaohver Issandale - igavene, püsiv seadus!

Sel viisil valmistatagu oinastall, roaohver ja õli igal
 hommikul alaliseks põletusohvriks!

Nõnda ütleb Issand Jumal: Kui vürst annab oma pärisosast
 anni mõnele oma pojale, siis jääb see tema poegadele, see on
 nende omand päranduse kaudu.

Aga kui ta annab oma pärisosast anni ühele oma sulasele,
 siis jääb see tollele kuni vaba-aastani; seejärel läheb see
 tagasi vürstile; ainult tema poegadele jääb alles nende
 pärisosa.

Vürst ei tohi midagi võtta rahva pärisosast, surudes neid
 eemale nende maaomandist; ta võib anda oma maaomandist
 pärisosa oma poegadele, et minu rahvast kedagi ei pillutataks
 tema maaomandilt.”

Siis ta viis mu läbi sissekäigu, mis oli värava
 külgseinas, nende põhjapoolsete kambrite juurde, mis olid
 pühitsetud preestritele; ja vaata, seal oli üks paik kõige
 tagumises osas lääne pool.

Ja ta ütles mulle: „See on paik, kus preestrid keedavad
 süü- ja patuohvreid, kus nad küpsetavad roaohvrit, et seda mitte
 viia välja välimisse õue, hoidudes sel viisil rahva
 pühitsemisest.”

Siis ta viis mu välimisse õue ja laskis mind käia läbi
 õue neli nurka, ja vaata, igas õuenurgas oli õu.

Neljas õuenurgas olid kinnised õued, nelikümmend pikuti ja
 kolmkümmend laiuti; neil neljal nurgaõuel oli ühesugune mõõt.

Ja nende ümber oli müür, ümber nende nelja, ja alla
 müüride äärde olid tehtud keedupaigad ümberringi.

Ja ta ütles mulle: „Need on keedukojad, kus templiteenijad
 keedavad rahva tapaohvrit.”