Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Nutulaul Tüürose pärast Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Ja sina, inimesepoeg, alusta nutulaulu Tüürose pärast
ja ütle Tüürosele, kes elab mere väravate juures ja
 kaubitseb rahvastega paljudelt saartelt: Nõnda ütleb Issand
 Jumal:
 Tüüros, sa ise ütled: „Mina olen täiuslikult ilus!”

Su rajad on merede südames, su ehitajad tegid su täiuslikult ilusaks.
Nad ehitasid sind Seniiri küpressidest, kõik, mis puutub laudadesse; nad võtsid Liibanonilt seedrid, et valmistada sulle maste.
Su aerud tehti Baasani tammedest, su käil oli kaetud elevandiluuga, pealistuseks kittide saarte küpressidele.
Su puri oli Egiptuse linasest riidest, see oli su tundemärk; su varikatus oli sinisest ja purpurpunasest riidest Eliisa saartelt.
Su sõudjaiks olid Siidoni ja Arvadi elanikud, su oma targad, Tüüros, olid su sees: nemad olid su kiprid.
Gebali vanemad ja targad tihendasid su pragusid. Sinu sisse tulid kõik mere laevad ja nende meeskonnad, et vahetada sinuga kaupa.
Pärsia, Luud ja Puut olid sõdureiks su sõjaväes; sinu juures riputasid nad üles oma kilbid ja kiivrid, nemad andsid sulle su toreduse.

  Su müüridel ümberringi olid arvadlased ja su sõjavägi, ja
 su tornides olid gammadlased; nemad riputasid oma kilbid
 ümberringi su müüride külge, nemad tegid su ilu täiuslikuks.

Tarsis oli su kaubamuretseja, sest sinul oli rohkesti
 igasugu vara; nad andsid sulle vahetuskaubaks hõbedat, rauda,
 tina ja seatina.

Jaavan, Tubal ja Mesek kauplesid sinuga; nad andsid sulle
 vahetuskaubaks orje ning vaskriistu.

Toogarma sugu andis sulle kauba eest hobuseid,
 ratsahobuseid ja muulasid.

Rodanlased kauplesid sinuga; paljud saared olid su
 teenistuses kaubamuretsejaina: nad tõid sulle maksuna
 elevandiluud ja eebenipuud.

Süüria oli su kaubamuretseja, sest sul oli rohkesti
 tooteid: nad andsid sulle kauba eest türkiise, purpurpunaseid,
 kirjatud ja peeni valgeid kangaid, koralle ja rubiine.

Juuda ja Iisraeli maa, nemadki kauplesid sinuga: Minniti
 nisu, vaha ja mett, õli ja vaiku andsid nad sulle
 vahetuskaubaks.

Damaskus oli su kaubamuretseja su paljude toodete vastu,
 sest sul oli rohkesti igasugu vara: veini Helbonist ja villa
 Saharist.

Daan ja Jaavan Uusalist andsid sulle kauba eest taotud
 rauda, kassiat ja kalmust, mis tulid sulle vahetuskaubana.

Dedan kauples sinuga ratsutamiseks tarvitatavate
 sadulatekkidega.

Araablased ja kõik Keedari vürstid olid su teenistuses
 kaubamuretsejaina: nad hankisid sulle kaubana tallesid, jäärasid
 ja sikke.

Seeba ja Raama kaupmehed kauplesid sinuga: nad andsid su
 kauba eest parimat kõigist palsameist, igasugu kalliskive ja
 kulda.

Haaran, Kanne ja Eden, Seeba, Assuri ja Kilmadi kaupmehed
 kauplesid sinuga:

nemad kauplesid sinuga su turul kauniste kangastega, siniste ja
 kirjatud mantlitega, kirjude vaipadega ja tugevate punutud
 köitega.


  Tarsise laevade karavanid vedasid su kaupu. Nõnda sa täitusid raske lastiga ja said väga toredaks merede südames.

  Su sõudjad viisid sind suurtele vetele, aga idatuul murrab su merede südames:
su varandus, su kaup, su vahetuskaup, su meremehed ja su kiprid, su pragudetihendajad ja su kaubavahetajad ja kõik su sõjamehed, kes on su sees, ja kogu su rahvahulk, kes on su sees, vajuvad merede südamesse su langemispäeval.
Lained laksuvad su kiprite kisast.
Oma laevadelt astuvad alla kõik aerudehoidjad; laevurid, kõik kiprid astuvad maale,
lasevad sinu pärast kuulda oma häält ja kaebavad kibedasti; nad puistavad enestele põrmu pähe, nad püherdavad tolmus.
Nad ajavad sinu pärast pead paljaks ja rõivastuvad kotiriidesse; nad nutavad sinu pärast kibedasti ja valusas leinas.
Nad alustavad kurtes sinu pärast nutulaulu ja laulavad sinust: Kes on iial jäänud nii hääletuks nagu Tüüros keset merd?
Kui su kaubad saabusid meredelt, küllastasid sa paljusid rahvaid; oma rohkete varade ja kaupadega tegid sa rikkaks kuningaid.
Nüüd oled sa purustatud, eemal meredest, vete sügavustes; su vahetuskaup ja kogu su meeskond on vajunud koos sinuga.
Kõik saarte elanikud on sinu pärast kohkunud, ja nende kuningaid on haaranud ärevus, nende näod on hirmunud.
Kaupmehed rahvaste seas põlastavad sind: sa oled muutunud hirmutiseks ja sind ei ole enam iialgi.”