Piibel.NET
EsraEsra
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Pärsia kuninga Koorese teadaanne Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal - et läheks täide Issanda
 sõna Jeremija suust - äratas Issand Pärsia kuninga Koorese vaimu,
 nõnda et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult
 öelda:

„Nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas: Issand, taevaste Jumal, on
 andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud
 ehitada temale koja Juudamaal olevas Jeruusalemmas.

Kes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu tema Jumal ja see
 mingu Jeruusalemma, mis on Juudamaal, ja ehitagu üles Issanda,
 Iisraeli Jumala koda; tema on see Jumal, kes asub Jeruusalemmas.

Ja igaühte, kes iganes on jäänud mõnesse paika, kus ta võõrana
 elab, aidaku selle paiga elanikud hõbeda ja kullaga, asjade ja
 kariloomadega ning vabatahtlike andidega Jumala koja heaks
 Jeruusalemmas!”

Juudid lähevad Paabelist kodumaale tagasi Siis tõusid Juuda ja Benjamini perekondade peamehed ning
 preestrid ja leviidid, kõik, kelle vaimu Jumal äratas, et minna üles
 ehitama Issanda koda Jeruusalemmas.

Ja kõik nende naabrid toetasid neid hõberiistade, kulla, vara,
 kariloomade ja kalliste asjadega lisaks kõigile vabatahtlikele andidele.

Ja kuningas Koores laskis välja tuua Issanda koja riistad, mis
 Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast ära toonud ja oli pannud oma jumalakotta.

Koores, Pärsia kuningas, laskis need tuua varahoidja Mitredati
 kätte, ja tema luges neid Sesbassarile, Juuda vürstile.

Ja nende arv oli järgmine: kolmkümmend kuldkaussi, tuhat
 hõbekaussi, kakskümmend üheksa nuga;

kolmkümmend kuldpeekrit, nelisada kümme teisejärgulist
 hõbepeekrit, tuhat muud riista.

Kuld- ja hõberiistu oli kokku viis tuhat nelisada; kõik
 need võttis Sesbassar kaasa, kui vangid viidi Paabelist Jeruusalemma.