Piibel.NET
Estri raamatu lisadEstri lisad
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Ahasverose kiri Alljärgnev on selle kirja ärakiri:
„Suur kuningas Ahasveros tervitab asehaldureid ja maavalitsejaid
 ja teisi, kes on meiega koostöös saja kahekümne seitsmel maal Indiast
 Etioopiani!

Paljud, keda heategijate väga suure helduse tõttu on eriti
 austatud, nõuavad veelgi rohkem ja püüavad mitte ainult meie alamaile
 kurja teha, vaid mõistmata kanda üliküllust, alustavad
 salasepitsusi ka oma heategijate vastu.

Nad kaotavad mitte ainult tänulikkuse inimeste seast, vaid ülbelt
 hoobeldes arvavad nagu need, kes ei ole heategudega harjunud, et
 saavad põgeneda alati kõike nägeva ja kurja vihkava Jumala kohtu eest.

Sageli on aga paljud neist, kes on valitsema pandud ja kellele on
 usaldatud sõprade asjaajamine, meelitatud kaassüüdlaseks süütute
 verevalamises, ja on nõnda mässitud õnnetustesse, mida ei saa heaks
 teha,

kui nad kuritahtlike valedega on kavalasti petnud ülemvalitsejate
 ausat heatahtlikkust.

Aga pandagu tähele, et mitte niivõrd endisaegseist juhtumeist,
 millest on jutustatud, vaid just teoksil olevaist tuleb
 jälgida, missuguseid nurjatusi on tehtud kõlvatute võimukandjate
 käsul!

Siitpeale tuleb märkida, et meie tahame teha nii, et kuningriigis
 oleks kõigil inimestel rahu ja julgeolek,

ja vastupidiselt senisele otsustame ja talitame alati õiglaselt
 kõigega, mis meile teatavaks saab.

Nii on ka makedoonlane Haaman, Hammedata poeg, kes on
 pärslastele tõeliselt võõrast verd ja väga kaugel meie
 heatahtlikkusest, meie poolt külalislahkelt vastu võetud

ja on osa saanud sellest lahkusest, mis meil on kõigi
 rahvaste vastu - koguni sel määral, et teda hüüti meie isaks ja austati
 kõigi poolt kui teist isandat kuninglikul aujärjel.

Aga võimetuna oma ülbust taltsutama püüdis ta meilt röövida
 valitsust ja hinge.

Ta soovis igasugu kavalate keerutustega hukata ka meie päästjat
 ja alalist heategijat Mordokaid ning laitmatut Estrit, kellel on osa
 kuninglikust aust, samuti kogu nende rahvast.

Sest niisuguste võtetega tahtis ta meid abituks teha ja anda
 valitsus pärslaste üle makedoonlaste kätte.

Meie aga leiame, et juudid, keda see peapatune tahtis anda
 hävitamiseks, ei ole kurjategijad, vaid elavad kõige õiglasemate
 seaduste järgi

ja on kõrgeima ja suurima, elava Jumala lapsed, selle lapsed, kes meile ja
 meie esivanemaile on selle kuningriigi väga ilusasti seadnud.

Te teete siis hästi, kui ei talita Hammedata poja Haamani
 läkitatud kirjade järgi, sest tema, kes seda on teinud, on kogu oma
 perega Suusani väravate ees puusse poodud, sest kõigeväeline Jumal on
 temale kiiresti andnud teenitud karistuse.

Selle kirja ärakirja te peate aga igas paigas avalikult nähtavale
 panema, et juutidel on luba käia oma seaduste järgi ja et neid tuleb
 aidata tagasi tõrjuda kõiki, kes neile kallale tungivad hädaajal, nimelt
 kaheteistkümnenda kuu, adarikuu kolmeteistkümnendal päeval.

Sest selle päeva, mil valitud rahvas pidi hukkuma, on
 kõigeväeline Jumal nüüd teinud neile rõõmupäevaks.

Ja teiegi pühitsege siis seda erilist päeva oma määratud
 pidupäevade kõrval suurima rõõmuga, et see niihästi nüüd kui ka
 tulevikus meile ja heatahtlikele pärslastele märgiks päästet, aga
 neile, kes meie vastu kurja kavatsevad, meenutaks hukkumist.

Aga iga linn või maakond, kes nõnda ei tee,
 hävitatakse täielikult oda ja tulega inimestele
 käidamatuks ning tehakse põlatuks loomadele ja lindudele kõigiks
 aegadeks.”