Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Taanieli raamatu lisadTaanieli lisad
4MANASSE PALVE„Issand, Kõigeväeline,
 meie vanemate
 Aabrahami, Iisaki, Jaakobi
 ja nende vaga soo Jumal, 

kes sa oled teinud taeva ja maa
 koos kogu nende iluga, 

kes sa oled aheldanud mere
 oma käskiva sõnaga,
 kes sa oled sulgenud sügavuse
 ja pitseerinud selle
 oma kardetava ja kuulsa nimega, 

sina, kelle võimsuse ees
 kõik kohkub ja väriseb, 

sest talumatu on
 sinu auhiilguse mõju,
 ja vastupandamatu on viha,
 millega sa ähvardad patuseid. 

Aga mõõtmatu ja uurimatu
 on sinu tõotatud halastus. 

Sest sina oled Kõigekõrgem, Issand,
 kaastundlik, pikameelne ja täis halastust,
 sa kahetsed kurja,
 mis inimesi tabab. 

Sellepärast sina, Issand, õigete Jumal,
 ei ole seadnud meeleparandust õigetele,
 Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile,
 kes ei ole sinu vastu pattu teinud,
 vaid oled seadnud meeleparanduse
 minule, patusele. 

Sest mina olen pattu teinud
 rohkem kui on mereliiva,
 minu üleastumisi on palju.
 Issand, neid on palju,
 ja mina ei ole väärt
 vaatama ja nägema taeva kõrgust
 oma ülekohtuste tegude rohkuse pärast. 

Mind rõhuvad rasked raudahelad,
 oma pattude pärast
 ei saa ma ennast sirutada
 ja minul ei ole kergendust,
 sest olen äratanud sinu viha
 ja teinud kurja sinu ees,
 püstitades jäledaid ebajumalaid
 ja tehes palju pahandust. 

Aga nüüd ma kummardan su ette südamest
 ja palun sinult armu: 

Mina olen pattu teinud, Issand,
 mina olen pattu teinud,
 mina ise tunnen oma üleastumisi! 

Ma palun sind anudes:
 Anna mulle andeks, Issand,
 anna mulle andeks!
 Ära lase mind hukkuda
 minu üleastumistes
 ja ära ole igavesti vihane,
 et pead meeles minu pahateod!
 Ära mõista mind alla maa sügavustesse,
 sest sina, Issand, oled kahetsejate Jumal! 

Osuta minulegi oma headust
 ja päästa mind vääritut
 oma suure halastuse pärast! 

Siis ma kiidan sind
 kõigil oma elupäevil,
 sest kogu taeva vägi laulab sulle kiitust
 ja sinu päralt on au igavesti. Aamen.”