Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Saalomoni TarkuseraamatSaalomoni tark.
6Valitsejad taotlegu tarkustKuulge siis, kuningad, ja mõistke;
 õppige, ilmamaa kohtumõistjad! 

Pange tähele, rahvahulkade valitsejad,
 ja kes olete uhked paganate jõukuse pärast! 

Sest teie valitsus on Issanda antud,
 ja võim on Kõigekõrgemalt,
 kes teie tegusid kaalub ja kavatsusi uurib. 

Sest kuigi te olete tema kuningriigi teenrid,
 ei ole teie õigesti kohut mõistnud
 ega Seadust valvanud,
 ei ole teinud Jumala tahte kohaselt. 

Kohutavalt ja äkitselt astub ta teile vastu,
 sest ülemusi tabab karm kohus. 

Väikseimat küll vabandatakse halastuse pärast,
 vägevaid aga katsutakse vägevasti läbi. 

Sest kõigi Valitseja ei karda kedagi
 ega tagane jõu ees.
 Tema ise on ju teinud väikese ja suure
 ning kannab ühtviisi hoolt kõigi eest. 

Vägevat ootab aga range läbikatsumine. 
Teile siis, ainuvalitsejad, on minu sõnad,
 et te õpiksite tarkust ega eksiks. 

Sest kes pühadusi pühaks peavad,
 neid pühitsetakse,
 ja kes neis on õpetust saanud,
 neid kaitstakse. 

Paluge seepärast minu sõnu,
 igatsege neid, siis teid õpetatakse! 

Tarkus on leitavHiilgav ja kadumatu on tarkus,
 hõlpsasti nähtav neile, kes seda armastavad,
 ja leitav neile, kes seda otsivad. 

Juba ette ta annab ennast tunda neile,
 kes teda nõuavad. 

Kes seda varakult teeb, ei tarvitse vaeva näha,
 sest ta leiab selle istumas oma ukse ees. 

Jah, selle peale mõtlemine on mõistuse tipp,
 ja kes selle pärast on valvel, on peagi muretu. 

Sest tarkus ise käib ringi, otsides eneseväärseid,
 ilmutab ennast neile lahkesti nende teedel
 ja kohtab neid igas nende mõttes. 

Sest tarkuse tõeliseks alguseks on õpihimu,
 hool õppida oleneb aga armastusest. 

Ent armastus on tarkuse seaduste täitmine,
 seaduste tähelepanemine omakorda tagab surematuse. 

Surematus aga annab, et ollakse Jumala lähedal. 
Järelikult viib tarkuseihalus Jumala riiki. 
Kui nüüd teile, rahvaste valitsejad,
 meeldivad aujärjed ja valitsuskepid,
 siis austage tarkust,
 et saaksite igavesti valitseda! 

Tarkuse iseloomustusAga mis tarkus on ja kuidas see on sündinud,
 seda ma kuulutan ega varja teie eest saladusi,
 vaid jälgin seda selle sündimisest alates
 ja teen selgeks selle äratundmise
 ega lähe tõest mööda. 

Ka ei taha ma käia koos näriva kadedusega,
 sest sellel ei ole tarkusega midagi ühist. 

Aga tarkade rohkus on maailma lunastus
 ja tark kuningas on rahva tugevus. 

Seepärast võtke õpetust minu sõnadest,
 siis te saate sellest kasu!