Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
9Naiste kohtlemisestÄra ole armukade naisele,
 kes su süles on,
 ja ära anna temale halba õpetust,
 kahjuks sinule enesele! 

Ära anna naisele oma hinge,
 et ta ei tõuseks sinu võimu vastu! 

Ära seltsi ligitikkuva naisega,
 et sa ei langeks tema paeltesse! 

Ära ole kaua laulunaise juures,
 et sind ei vangistataks tema riugaste läbi! 

Ära heida silma neitsi peale,
 et sul ei tuleks pahandust
 tema kahjutasu pärast! 

Ära anna oma hinge hooradele,
 et sa ei raiskaks ära oma pärandit! 

Ära piilu linnatänavail
 ja ära luusi seal üksildasis paigus! 

Pööra pilk ära kaunilt naiselt
 ja ära silmitse võõrast ilu!
 Naise ilu on eksitanud paljusid
 ja sellest süttib armastus nagu tuli. 

Abielunaise seltsis ära istu iialgi
 ja ära pidutse koos temaga veini juures,
 et su hing ei kalduks tema poole
 ja sa vaimustuses ei langeks hukatusse! 

Vana sõberVana sõpra ära jäta maha,
 sest uus ei ole temaga sarnane!
 Uus sõber - värske vein:
 kui see vanaks saab,
 siis jood seda hea meelega. 

Hoiatus jumalakartmatute eestÄra kadesta patuse hiilgust,
 sest sa ei tea, missugune on tema lõpp! 

Ära vaimustu jumalakartmatute õnnest,
 pea meeles, et nad enne hauda ei jää karistamata! 

Hoidu inimesest, kellel on võim tappa,
 siis pole sul tarvis tunda surmahirmu!
 Aga kui tuled tema lähedale, siis ära eksi,
 et ta ei võtaks sinult elu!
 Pea meeles, et käid keset püüniseid
 ja kõnnid linna müüripealseil! 

Suhtlemisest tarkade ja õigetegaJõudumööda õpi tundma oma ligimesi
 ja tarkadega pea nõu! 

Kes on mõistlikud, nendega räägi,
 ja kõik su kõne olgu Kõigekõrgema Seadusest! 

Õiglased mehed olgu sinu lauakaaslased
 ja Issanda kartuses seisnegu sinu kiitus! 

Tööd kiidetakse tegija käe järgi
 ja rahvajuhti targaks tema kõne pärast. 

Kardetud oma linnas on lobiseja mees,
 ja kõnes järelemõtlematut vihatakse.