Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
49Jumala tegude ülistus ajaloosJoosija mälestus
 on nagu segatud suitsutusrohi,
 valmistatud rohusegajate viisil.
 Mesimagus on see igas suus,
 võrdne muusikaga veinipeol. 

Temal oli õnne rahva pööramisega
 ja ta kõrvaldas paganlikud jäledused. 

Ta pööras oma südame Issanda poole,
 jumalatute päevil süvendas jumalakartlikkust. 

Peale Taaveti ja Hiskija ja Joosija
 tegid kõik teised pattu,
 sest nad hülgasid Kõigekõrgema Seaduse.
 Siis tuli lõpp Juuda kuningaile. 

Sest nad andsid oma sarve teistele
 ja oma au võõrale rahvale. 

Need süütasid põlema valitud püha linna
 ja tühjendasid selle tänavad 

Jeremija pärast.
 Sest nad olid piinanud teda,
 kuigi ta juba emaihus oli pühitsetud prohvetiks,
 välja juurima ja kahju tegema ja hävitama,
 nõndasamuti ka ehitama ja istutama. 

Hesekiel nägi nägemust auhiilgusest,
 mida temale näidati keerubite vankril. 

Sest ta kujutas vaenlasi paduvihmana
 ja tõotas head neile, kes olid õigel teel. 

Ja kaksteist prohvetit -
 nende luud elustugu haudades!
 Sest nemad trööstisid Jaakobit
 ja lunastasid tema kindla lootusega. 

Kuidas küll peame ülistama Serubbaabelit?
 Tema oli ju otsekui pitserisõrmus paremas käes. 

Niisugune oli ka Joosua, Joosadaki poeg.
 Nende päevil ehitati koda
 ja püstitati püha tempel Issandale,
 valmistatud igavese aupaistuse jaoks. 

Rohkeid mälestusi on ka Nehemjast,
 kes meile kohendas varisenud müürid,
 pani paigale väravad ja riivid
 ning taastas meie kojad. 

Maa peale ei ole loodud ühtki Eenokiga sarnast,
 sest tema võeti maa pealt taevasse. 

Ei ole ka sündinud Joosepiga sarnast meest,
 kes oli oma vendade juht, rahva tugi,
 kelle luudegi eest kanti hoolt. 

Seem ja Sett olid inimeste hulgas austatud,
 aga üle kõigi loodud elavate olendite on Aadam.