Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
48Jumala tegude ülistus ajaloosJa Eelija tõusis,
 prohvet otsekui tuli,
 tema sõna põles nagu tõrvik. 

Tema saatis neile näljahäda,
 ja suures ägeduses vähendas nende sugu. 

Issanda sõnaga sulges ta taeva
 ja selsamal kombel laskis ta tule
 kolm korda alla tulla. 

Kuidas küll sind austati, Eelija,
 sinu imetegude pärast!
 Kes võiks kiidelda,
 et ta on sinuga sarnane, 

kes sa Kõigekõrgema sõnaga
 äratasid surnu surmast ja surmavallast, 

kes sa kihutasid kuningaid hukatusse
 ja auväärseid nende asemeilt, 

kes sa kuulsid Siinail ähvardust
 ja Hoorebil karistusotsuseid, 

kes sa võidsid kuningaid kättemaksjaiks
 ja prohveteid sinu järeltulijaiks, 

sind võeti üles tulemöllus
 tuliste hobustega vankris, 

sinust on kirjutatud,
 et sa noomid seatud ajal,
 vaigistad viha, enne kui see puhkeb,
 pöörad isade südamed poegade poole
 ja taastad Jaakobi suguharud. 

Õndsad, kes said sind näha
 ja rahuldustundega läksid magama.
 Aga meie ju veel elame! 

Kui tuulepööris oli peitnud Eelija,
 siis tema vaim täitis Eliisa.
 Oma elupäevil ei vankunud Eliisa ühegi vürsti ees
 ja keegi ei suutnud teda alistada. 

Ükski asi ei olnud talle võimatu
 ja tema keha rääkis prohvetlikult veel hauaski. 

Elades tegi ta imetegusid
 ja surnunagi olid tema teod imelised. 

Sellest kõigest hoolimata
 ei parandanud rahvas meelt
 ega jätnud maha oma patte,
 kuni nad vangidena viidi oma maalt
 ja pillutati kõigisse maadesse. 

Järele jäi ainult vähe rahvast
 ja üks vürst Taaveti kojale.
 Mõned neist tegid, mis õige oli,
 teised aga kuhjasid patte. 

Hiskija kindlustas oma linna
 ja juhtis sinna sisse vett.
 Ta murdis raudriistadega läbi kalju
 ja ehitas veehoidlad. 

Tema päevil tuli Sanherib üles
 ja läkitas Rabsake; too läks
 ja tõstis oma käe Siioni vastu
 ning hooples oma ülbuses. 

Siis värisesid nende südamed ja käed
 ja nad vaevlesid otsekui sünnitajad. 

Nad hüüdsid appi Issandat, halastajat,
 sirutades oma käsi tema poole.
 Ja Püha kuulis neid otsekohe taevas
 ning vabastas Jesaja käe läbi: 

ta lõi assüürlaste leeri
 ja tema ingel hävitas nad. 

Sest Hiskija tegi, mis oli Issandale meelepärane,
 ja jäi kindlaks oma isa Taaveti teedele,
 nagu oli käskinud prohvet Jesaja,
 suur ja usaldusväärne oma nägemustes. 

Tema päevil läks päike tagasi
 ja kuninga elu pikendati. 

Vaimus suurena nägi ta tulevikku
 ja trööstis leinajaid Siionis. 

Ta kuulutas, mis tuleb kuni igavikuni,
 ja salajasi asju enne nende sündimist.