Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
46Jumala tegude ülistus ajaloosJoosua, Nuuni poeg, sõjakangelane
 ja prohvetina Moosese järglane,
 kes oma nime tõttu oli suur
 päästma Issanda valituid,
 kätte maksma kogunenud vaenlastele,
 et anda Iisraelile tema pärisosa. 

Kuidas oli ta austatud oma käsi tõstes
 ja mõõka tõmmates linnade vastu! 

Kes on enne teda olnud nõnda kange?
 Jah, tema pidas Issanda sõda! 

Eks tema läbi jäänud päike seisma
 ja ühest päevast sai kaks? 

Ta hüüdis appi kõrgeimat Valitsejat,
 kui vaenlased rõhusid teda igalt poolt,
 ja suur Issand kuulis teda:
 rahet nagu kive võimsa jõuga 

laskis ta langeda vaenuliku rahva peale
 ja hävitas vastupanijad mäenõlvakul,
 et paganad saaksid tunda tema relvi,
 et Joosua pidas oma sõda Issanda palge ees. 

Sest tema käis ju Valitseja järel
 ja juba Moosese päevil osutas ta vagadust,
 tema ja Kaaleb, Jefunne poeg,
 kui nad seisid kogudusele vastu,
 et hoida rahvast patust
 ja vaigistada kurjade nurinat. 

Need kaks jäeti ellu
 kuuesaja tuhande jalamehe hulgast,
 et neid viia pärisosale,
 maale, mis piima ja mett voolab. 

Ja Issand andis Kaalebile rammu,
 mis jäi temale kuni kõrge eani,
 et ta jõudis minna üles kõrgendikule
 ja tema sugu sai kätte pärisosa - 

et kõik Iisraeli lapsed näeksid,
 kui hea on käia Issanda järel. 

Ja kohtumõistjad, igaüks nimeliselt,
 kõik, kelle süda ei murdnud truudust
 ja kes ei taganenud Issandast:
 olgu õnnistatud nende mälestus! 

Nende luud elustugu oma rahupaikades
 ja nende nimi uuenegu nende kuulsais poegades! 

Oma Issandale armas oli Saamuel,
 Issanda prohvet, kes rajas kuningriigi
 ja võidis valitsejad tema rahvale. 

Ta mõistis kohut kogudusele Issanda Seaduse järgi,
 ja Issand hoolitses Jaakobi eest. 

Tema usu pärast tunnustati teda prohvetina
 ja tema kõnest tunti teda kui nägijat. 

Ta hüüdis appi Issandat, Kõigeväelist,
 kui vaenlased temale igalt poolt kallale tungisid,
 ja ohverdas piimatalle. 

Siis Issand müristas taevas
 ja andis kuulda oma häält võimsa kõlaga 

ning hävitas tüüroslaste valitsejad
 ja kõik vilistite vürstid. 

Enne uinumist igavesse unne
 tunnistas ta Issanda ja tema poolt võitu ees:
 „Ühtki asja, mitte kingagi,
 ei ole ma kelleltki võtnud!”
 Ja ükski inimene ei süüdistanud teda. 

Ka pärast oma surma kuulutas ta prohvetlikult
 ja näitas kuningale tema lõppu:
 ennustades andis ta kuulda oma häält maa seest,
 et lõpetada rahva seaduserikkumine.