Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
10Valitsejad olgu targadTark kohtumõistja õpetab rahvast
 ja mõistliku valitsus on hästi seatud. 

Milline on rahva kohtumõistja,
 sellised on ka tema sulased,
 ja milline on linna valitseja,
 sellised on ka kõik selle elanikud. 

Rumal kuningas hävitab oma rahva,
 linn ehitatakse aga valitsejate tarkusega. 

Issandal on meelevald maa üle,
 ja selle valitsejaks ta äratab
 tubli mehe õigel ajal. 

Mehe edukus on Issanda käes
 ja tema annab ametikandjale aupaiste. 

Ära ole ligimese peale vihane
 mitte ühegi kuriteo pärast
 ja vägivallategudele ära vasta! 

Hoiatus ülbuse eestÜlbus on vihatav Issanda ja inimeste ees
 ja ülekohus on patt mõlemate meelest! 

Valitsusvõim läheb rahvalt rahvale
 ülekohtu, vägivalla ja saamahimu pärast. 

Miks suurustab põrm ja tuhk,
 tema, kelle sisikond lüüakse segi juba ta eluajal? 

Pikaldane haigus pilkab arsti:
 täna kuningas, homme surnud. 

Sest kui inimene sureb, siis on tema pärisosaks
 roomajad, metsloomad ja ussid. 

Ülbuse alguseks on inimese taganemine Issandast
 ja tema südame loobumine oma Loojast. 

Sest ülbuse alguseks on patt,
 ja kes sellest kinni peab,
 sellest voolab nurjatust.
 Seepärast saadab Issand temale ootamatuid karistusi
 ning viimaks hävitab tema täiesti. 

Issand kummutab valitsejate aujärjed
 ja paneb alandlikud nende asemele. 

Issand juurib välja rahvad
 ja istutab alandlikud nende asemele. 

Issand lööb segi rahvaste asupaigad
 ja hävitab need maa põhjani. 

Ta viib sealt ära elanikud ning hävitab need
 ja kaotab maa pealt nende mälestuse. 

Uhkus ei ole loodud inimeste jaoks
 ega äge viha naisest sündinuile. 

Õigest ja valest austMissugune sugu on auväärne? Inimsugu.
 Missugune sugu on auväärne? Kes Issandat kardavad.
 Missugune sugu on autu? Inimsugu.
 Missugune sugu on autu? Kes käskudest üle astuvad. 

Vendade keskel on auväärne nende juht,
 Issanda silmis aga need, kes teda kardavad. 

Rikas ja kuulus ja vaene -
 nad kiidelgu Issanda kartusest! 

Ei ole õige põlata tarka vaest
 ega sünnis austada patust meest. 

Väga suurt meest,
 kohtumõistjat ja valitsejat, austatakse,
 aga ükski neist ei ole suurem kui see,
 kes Issandat kardab. 

Tarka orja teenivad vabad,
 aga arukas mees ei nurise selle üle. 

Ära targuta, kui teed oma tööd,
 ja ära kiitle, kui oled kitsikuses! 

Parem on see, kes tööd teeb
 ja kellel on kõike küllalt,
 kui see, kes elab kiideldes,
 aga leivapuuduses. 

Laps, alandusega austa oma hinge
 ja hinda teda tema tõelise väärtuse järgi! 

Kes saab õigeks mõista seda,
 kes patustab oma hinge vastu?
 Ja kes austab seda,
 kes teotab oma elu? 

Vaest austatakse tema tarkuse pärast
 ja rikast austatakse tema rikkuse pärast. 

Kui kedagi austatakse vaesuses,
 kuivõrd rohkem siis rikkuses?
 Ja kes on austamata rikkuses,
 kuivõrd rohkem siis vaesuses?