Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Sefanja
2Karistus tabab ka Iisraeli vaenlasiKogunege ja olge koos,
 häbitu rahvas, 

enne kui tuleb määratud päev,
 mil lendate ära kui aganad,
 enne kui teie peale tuleb
 Issanda tuline viha,
 enne kui teie peale tuleb
 Issanda vihapäev! 

Otsige Issandat,
 kõik alandlikud maal,
 kes te teostate tema õigust!
 Otsige õiglust, otsige alandlikkust,
 vahest leiate varju Issanda vihapäeval! 

Sest Assa jäetakse maha
 ja Askelon jääb tühjaks,
 Asdod aetakse ära keskpäeval
 ja Ekron juuritakse välja. 

Häda teile, ranniku elanikud,
 kreedi rahvas!
 Issanda sõna on teie vastu,
 Kaanan, vilistite maa;
 ma hävitan sind asustamatuks. 

Sest kreetide mererand
 jääb karjastele karjamaaks
 ning lammastele ja kitsedele taradeks. 

See rannik saab Juuda soo jäägile -
 seal nad hoiavad karja,
 lebavad õhtuti Askeloni kodades;
 sest Issand, nende Jumal,
 tunneb muret nende pärast
 ja pöörab nende vangipõlve. 

Ma olen kuulnud Moabi teotust
 ja ammonlaste sõimu,
 millega nad on teotanud mu rahvast
 ja on suurustanud ta maa ees. 

Seepärast, nii tõesti kui ma elan,
 ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal,
 saab Moab Soodoma
 ja ammonlased Gomorra sarnaseks,
 kureherne kasvukohaks,
 soolalaukaks,
 ja igavesti laastatuks;
 mu rahva jääk riisub neid,
 mu rahva riismed vallutavad need. 

See saab neile osaks
 nende kõrkuse eest,
 sest nad on teotanud
 vägede Issanda rahvast
 ja on suurustanud selle ees. 

Issand saab neile kardetavaks,
 sest ta laseb kaduda
 kõik maa jumalad;
 ja nad peavad kummardama teda,
 igaüks oma paigas,
 kõik paganate saared. 

Ka teid, etiooplased,
 lüüakse maha mu mõõgaga. 

Ta sirutab oma käe põhja poole
 ja hävitab Assuri;
 ta teeb Niineve lagedaks,
 kuivaks nagu kõrbe. 

Keset linna lebavad karjad,
 kõiksugu metsloomade hulgad.
 Niihästi puguhaned kui öökullid
 ööbivad selle sambanuppudel.
 Kuule, kuidas nad huikavad aknaaukudes!
 Häving on lävede peal,
 jah, seedrivooderdis on ära kistud. 

See on see ülemeelik linn,
 kes elas muretult,
 kes mõtles südames:
 „Mina, ja ei keegi muu!”
 Kuidas see küll on muutunud lagedaks,
 metsloomadele lebamispaigaks!
 Igaüks, kes läheb sellest mööda,
 vilistab ja laiutab käsi.