Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
56Lootuse palveLaulujuhatajale: viisil „Kauge tamme tuvi”; Taaveti
 mõistulaul ajast, kui vilistid võtsid ta kinni Gatis. 

Ole mulle armuline, Jumal,
 sest inimesed tahavad mind rünnata,
 ühtelugu kipuvad sõjamehed mu kallale! 

Mu varitsejad püüavad mind rünnata kogu päeva,
 sest palju on neid,
 kes mu vastu kõrgilt sõdivad. 

Sel päeval, kui ma kardan,
 loodan ma sinu peale, 

Jumala peale,
 kelle sõna ma kiidan.
 Ma loodan Jumala peale,
 ei ma karda.
 Mida võibki lihane inimene mulle teha? 

Kogu päeva nad moonutavad mu sõnu,
 kõik nende mõtted minu kohta sihivad kurjale. 

Nad tulevad kokku
 ja luuravad ning jälgivad mu samme,
 sest nad varitsevad mu hinge. 

Kas peaks neil olema pääsemist
 oma nurjatusega?
 Vihaga tõuka maha rahvad, oh Jumal! 

Minu pagulaspäevad
 olid sa ära lugenud;
 pane sina mu pisarad oma lähkrisse;
 eks need ole su raamatus? 

Kord peavad taganema mu vaenlased
 sel päeval, mil ma hüüan;
 seda ma tean,
 sest Jumal on minu poolt. 

Jumala sõna ma kiidan,
 Issanda sõna ma kiidan. 

Jumala peale ma loodan,
 ei ma karda;
 mida võibki mulle teha inimene? 

Jumal, minu peal on tõotused,
 mis ma sinule andsin;
 ma tasun sulle tänuohvrid. 

Sest sa kiskusid välja mu hinge surmast,
 mu jalad libisemisest,
 et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses.