Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
54Palve vaenlaste ahistusesLaulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul, 
kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: „Eks Taavet ole
 peidus meie juures.” 

Jumal, päästa mind oma nime abil
 ja aja mu asja oma vägevuse varal! 

Jumal, kuule mu palvet,
 pane tähele mu suu kõnet! 

Sest muulased kipuvad mu kallale
 ja vägivaldsed püüavad mu hinge;
 nad ei sea Jumalat oma silma ette.
 Sela. 

Vaata, Jumal on mu abimees,
 Issand on mu hinge tugi. 

Lasku ta tulla tagasi õnnetus
 minu varitsejaile,
 oma ustavusega hävita nad! 

Hea meelega ma toon sulle ohvreid,
 ma tänan su nime, Issand,
 sest see on hea. 

Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest
 ja mu silmad parastasid mu vaenlasi.