Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
52Kohus vägivaldse inimese üleLaulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul, 
kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles:
 „Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.” 

Mis sa kiitled kurjusest,
 sa vägivaldne mees?
 Jumala heldus püsib kogu päeva. 

Sa kavatsed kadu,
 su keel on nagu terav habemenuga,
 sa pettuse tegija. 

Sa armastad kurja rohkem kui head,
 rohkem valetada kui õigust rääkida.
 Sela. 

Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu,
 petlikku keelt. 

Jumal kisub ka sinu igavesti maha;
 ta võtab su kinni
 ning rebib su välja su telgist
 ja kaotab su juureni ära
 elavate maalt.
 Sela. 

Õiged näevad seda ja kardavad;
 ja nad naeravad teda: 

„Ennäe seda meest,
 kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks,
 vaid lootis oma suure rikkuse peale;
 ta oli tugev oma nurjatuses.” 

Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas,
 ma loodan Jumala helduse peale
 ikka ja igavesti. 

Ma tänan sind igavesti,
 et sa nõnda oled teinud,
 ja ootan su nime,
 sest su nimi on hea su vagade jaoks.