Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
48Jumala linna ülistusKorahi laste laul ja lauluviis. 
Suur on Issand ja väga kiidetav
 meie Jumala linnas tema pühal mäel. 

Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm,
 Siioni mägi kauges põhjas,
 see suure kuninga linn. 

Jumal on tema kuninglikes kodades
 tuntud kindla varjupaigana. 

Sest vaata, kuningad kogunesid
 ning läksid üheskoos tema vastu. 

Nemad nägid ja tardusid,
 kohkusid, põgenesid ära. 

Värin valdas neid seal,
 valu, nagu sünnitajal naisel. 

Idatuulega sa murrad katki
 Tarsise laevad. 

Nagu me oleme kuulnud,
 nõnda me näeme seda vägede Issanda linnas,
 oma Jumala linnas.
 Jumal lasku teda kindlasti püsida igavesti!
 Sela. 

Me mõtiskleme su heldusest, oh Jumal,
 keset sinu templit. 

Nõnda nagu su nimi, Jumal,
 ulatub ka sinu ülistus ilmamaa äärteni;
 su parem käsi on täis õiglust. 

Siioni mägi rõõmutseb,
 Juuda tütred ilutsevad
 su kohtuotsuste tõttu. 

Kõndige ümber Siioni
 ning tehke tiir ta ümber,
 lugege ära ta tornid! 

Pange hästi tähele ta kindlustust;
 kõndige läbi ta kuninglikud hooned,
 et võiksite jutustada neist
 tulevasele põlvele! 

Sest see on Jumal,
 meie Jumal ikka ja igavesti,
 tema juhatab meid surmast üle.