Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
30Tänu surmast päästmise eestTaaveti laul; templi pühitsemise lauluviis. 
Sind, Issand, ma ülistan,
 sest sa oled mind toonud välja hädast
 ega ole lasknud mu vaenlasi
 rõõmutseda minu pärast. 

Issand, mu Jumal,
 ma kisendasin su poole
 ja sa tegid mu terveks. 

Issand, sina tõid mu hinge
 välja surmavallast,
 sa elustasid mind nende hulgast,
 kes lähevad alla hauda. 

Laulge kiitust Issandale,
 teie, tema vagad,
 ja ülistage tema püha mälestust! 

Sest tema viha kestab silmapilgu,
 aga ta lahkus kogu eluaja;
 õhtul jääb nutt varaks,
 kuid hommikul on hõiskamine. 

Aga ma mõtlesin heas põlves olles:
 Mina ei kõigu iialgi! 

Issand, sina tegid oma heas meeles
 kindlaks minu kui mäe,
 kuid sa peitsid oma palge
 ja ma tundsin hirmu. 

Issand, sinu poole ma hüüdsin
 ja oma Issandat ma anusin: 

„Mis kasu on mu verest,
 kui ma lähen hauda?
 Kas põrm hakkab sind tänama?
 Kas ta kuulutab sinu ustavust? 

Kuule, Issand, ja ole mulle armuline;
 ole, Issand, minu aitaja!” 

Sina muutsid mu kaebuse
 mulle ringtantsuks;
 sa vallandasid kotiriide mu seljast
 ja panid rõõmu mulle vööks, 

et mu hing laulaks sulle kiitust
 ega vaikiks.
 Issand, mu Jumal,
 ma tahan sind tänada igavesti!