Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
29Jumala hääl äikesetormisTaaveti laul.
 Andke Issandale, te jumalalapsed,
 andke Issandale au ja võimus! 

Andke Issandale tema nime au,
 pühas ehtes kummardage Issandat! 

Issanda hääl on vete peal;
 auhiilguse Jumal müristab;
 Issand on suurte vete peal. 

Issanda hääl kostab võimsasti;
 Issanda hääl kostab toredasti. 

Issanda hääl murrab seedreid,
 Issand murrab katki Liibanoni seedrid. 

Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika
 ja Sirjoni nagu noore metshärja. 

Issanda mürina hääl
 purskab tuleleeke. 

Issanda mürina hääl
 paneb kõrbe värisema;
 Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema. 

Issanda mürina hääl
 paneb emahirved poegima,
 ta laasib metsad paljaks.
 Ent tema templis ütlevad kõik:
 „Oh seda auhiilgust!” 

Issand istus aujärjel
 veeuputuse tulles,
 ja Issand jääb kuningaks igavesti! 

Issand annab tugevuse oma rahvale;
 Issand õnnistab oma rahvast rahuga.