Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
20Palve võiduksLaulujuhatajale: Taaveti laul. 
Issand vastaku sulle kitsikuse ajal;
 Jaakobi Jumala nimi varjaku sind! 

Ta läkitagu sulle abi pühast paigast
 ja toetagu sind Siionist! 

Ta mõelgu kõigile su roaohvritele
 ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela. 

Ta andku sulle, mida su süda kutsub
 ja lasku täide minna kogu su nõu! 

Me tahame hõisata sinu võidust
 ja oma Jumala nimel lehvitada lippu.
 Issand täitku kõik su palved! 

Nüüd ma tean,
 et Issand päästab oma võitud mehe;
 ta vastab temale oma pühast taevast
 oma parema käe vägeva abiga. 

Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid,
 meie aga Issanda, oma Jumala nime. 

Nemad vaaruvad ja langevad;
 meie aga tõuseme ja seisame püsti. 

Issand, aita!
 Kuningas vastaku meile, kui me hüüame!