Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
111Jumal hoolitseb oma rahva eestHalleluuja!
 Ma tänan Issandat kõigest südamest
 õiglaste osaduses ja koguduses! 

Suured on Issanda teod,
 uuritavad kõigile,
 kellel neist on hea meel. 

Aulised ja ülevad on tema tööd
 ja tema õigus kestab igavesti. 

Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele.
 Halastaja ja armuline on Issand. 

Ta annab toidust neile, kes teda kardavad,
 ta peab igavesti meeles oma lepingut. 

Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale,
 et neile anda paganate pärusmaa. 

Tema kätetööd on tõde ja õigus;
 usaldatavad on kõik ta seadmised. 

Need on toetatud ikka ja igavesti,
 need on tehtud tões ja õiguses. 

Ta läkitas lunastuse oma rahvale,
 ta kinnitas oma lepingu igaveseks,
 püha ja kardetav on tema nimi. 

Issanda kartus on tarkuse algus;
 hea arusaamine on kõigil,
 kes teevad seda mööda;
 tema kiitus kestab igavesti.