Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
106Issanda heldus ja Iisraeli süüHalleluuja!
 Tänage Issandat, sest tema on hea,
 sest tema heldus kestab igavesti! 

Kes jõuab ära rääkida
 Issanda vägevaid tegusid
 ja kuulutada
 kõike tema kiitust? 

Õndsad on need,
 kes peavad tema seadusi
 ja kes teevad õigust igal ajal. 

Mõtle minule, Issand,
 su head meelt mööda oma rahva vastu,
 tule mind katsuma oma abiga, 

et ma näeksin su valitud rahva head põlve
 ning rõõmustaksin sinu rahva rõõmuga,
 kiitleksin koos sinu pärisosaga! 

Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad,
 me oleme teinud paha ja olnud õelad. 

Meie esiisad Egiptuses
 ei saanud õieti aru su imetegudest
 ega pidanud meeles su suurt heldust,
 vaid tõrkusid su vastu mere ääres,
 Kõrkjamere ääres. 

Aga tema päästis nad oma nime pärast,
 et ilmutada oma vägevust. 

Ta sõitles Kõrkjamerd
 ja see sai kuivaks,
 ja ta talutas nad ürgvetest läbi
 otsekui kõrbet mööda. 

Nõnda ta päästis nad vihamehe käest
 ja lunastas nad vaenlaste käest. 

Veed matsid nende rõhujad,
 ei jäänud neist üle ühtainustki. 

Siis nad uskusid tema sõnu,
 nad laulsid temale kiitust. 

Kuid varsti nad unustasid tema teod
 ega jäänud ootama tema nõuandmist. 

Suur himu süttis neil kõrbes
 ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal. 

Siis andis tema neile, mida nad palusid,
 aga läkitas tõve nende sekka. 

Ja nad kadestasid leeris Moosest
 ja Aaronit, Issanda pühitsetut. 

Aga maa avanes ja neelas Daatani
 ja mattis kinni Abirami jõugu. 

Ja tuli loitis nende jõugus,
 leek lõõmas õelate kallal. 

Nad tegid vasika Hoorebi mäe ääres
 ning kummardasid valatud kuju. 

Nad vahetasid oma Aulise
 rohtu sööva härja kuju vastu. 

Nad unustasid Jumala, oma päästja,
 kes oli teinud suuri asju Egiptuses, 

imetegusid Haami maal,
 kardetavaid tegusid Kõrkjamere ääres. 

Siis ta lubas nad hävitada,
 kui poleks olnud Moosest, ta valitut,
 kes astus kaljulõhes ta palge ette,
 et ära pöörata tema vihaleeki
 hukatust toomast. 

Pärast nad põlgasid ära kalli maa,
 ei nad uskunud tema sõna. 

Siis nad nurisesid oma telkides
 ega tahtnud kuulda Issanda häält. 

Aga tema tõstis oma käe nende vastu,
 et neid hukutada kõrbes, 

ja et nende seeme langeks paganarahvaste sekka
 ning neid pillutataks mööda maid. 

Siis nad astusid liitu Baal-Peoriga
 ja sõid surnute ohvreid 

ja ärritasid teda oma tegudega,
 ja nii tungis taud nende kallale. 

Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut,
 ja taudile pandi piir. 

Ja see arvati temale õiguseks
 põlvest põlve, igavesti. 

Nad vihastasid teda Meriba vee ääres,
 nõnda et Mooseski sai kannatada nende pärast. 

Sest nad tegid ta meele väga kibedaks,
 nõnda et ta huultele tulid mõtlemata sõnad. 

Nad ei hävitanud rahvaid,
 keda Issand oli neid käskinud hävitada, 

vaid nad segasid endid paganarahvastega
 ning õppisid nende tegusid. 

Nad teenisid nende ebajumalaid
 ja need said neile püüniseks. 

Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid kurjadele vaimudele 
ja valasid süüta verd, oma poegade ja tütarde verd,
 mida nad ohverdasid Kaanani ebajumalaile.
 Ja maa reostati veresüüga. 

Ja nad rüvetusid oma tegudest
 ning hoorasid oma eluviisidega. 

Siis süttis Issanda viha oma rahva vastu
 ja tema pärisosa sai jäledaks tema meelest; 

ja tema andis nad paganarahvaste kätte
 ning nende vihamehed valitsesid nende üle. 

Ja nende vaenlased rõhusid neid
 ning nad alandati nende käe alla. 

Mitu korda ta kiskus nad välja,
 kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde
 ning said jõuetuks oma pahategude tõttu. 

Aga ta vaatas nende kitsikusele,
 ja kui ta kuulis nende halisemist, 

siis ta meenutas oma lepingut nendega
 ja ta kahetses oma suurt heldust mööda 

ning laskis neid leida halastust
 nende kõikide ees, kes nad olid vangi viinud. 

Päästa meid, Issand, meie Jumal!
 Ja kogu meid paganate seast,
 et saaksime tänada su püha nime
 ja kiidelda sinu kiitmisega! 

Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale,
 igavesest ajast igavesti!
 Ja kõik rahvas öelgu:
 „Aamen! Halleluuja!”