Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
103Jumala heategude ülistusTaaveti laul.
 Kiida, mu hing, Issandat,
 ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 

Kiida, mu hing, Issandat,
 ja ära unusta ainsatki tema heategu! 

Tema annab andeks kõik su ülekohtu,
 tema parandab kõik su tõved. 

Tema lunastab su elu hukatusest
 ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 

Tema täidab su suu heaga,
 et su iga saab uueks nagu kotkal. 

Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut
 kõigile, kellele liiga tehakse. 

Tema andis Moosesele teada oma teed,
 Iisraeli lastele oma teod. 

Halastaja ja armuline on Issand,
 pikameelne ja rikas heldusest. 

Tema ei riidle lõpmata
 ega pea igavesti viha. 

Tema ei tee meile meie pattu mööda
 ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 

Sest otsekui taevas on maast kõrgel,
 nõnda on tema heldus võimas nende vastu,
 kes teda kardavad. 

Nii kaugel kui ida on läänest,
 nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. 

Otsekui isa halastab laste peale,
 nõnda halastab Issand nende peale,
 kes teda kardavad. 

Sest ta teab, millist tegu me oleme;
 tal on meeles, et oleme põrm. 

Inimese elupäevad on nagu rohi:
 ta õitseb nõnda nagu õieke väljal; 

kui tuul temast üle käib, ei ole teda
 ja tema ase ei tunne teda enam. 

Aga Issanda heldus on igavesest igavesti
 nendele, kes teda kardavad,
 ja tema õigus jääb laste lastele, 

neile, kes peavad tema lepingut
 ja mõtlevad tema korraldustele,
 et teha nende järgi. 

Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse,
 tema kuningriik valitseb kõiki. 

Kiitke Issandat, tema inglid,
 teie, vägevad sangarid,
 kes täidate tema käske,
 kuuldes tema sõna häält! 

Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad,
 tema teenijad, kes teete tema tahtmist! 

Kiitke Issandat, kõik tema tööd
 kõigis tema valitsuse paigus!
 Kiida, mu hing, Issandat!