Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Obadja
1Edom alandatakseObadja nägemus.
 „Nõnda ütleb Issand Jumal Edomi kohta -
 me oleme kuulnud sõnumit Issandalt
 ja käskjalg on läkitatud rahvaste juurde:
 „Üles, tõuskem sõdima tema vastu!” 

Vaata, ma teen sind
 pisikeseks rahvaste keskel,
 sind põlatakse väga. 

Su südame ülbus petab sind,
 kes sa elad kaljulõhedes,
 kes sa oled rajanud oma asupaiga kõrgele
 ja mõtled oma südames:
 „Kes võiks mind tõugata
 alla maa peale?” 

Kuigi sa tõuseksid kotka kõrgusele
 ja kuigi su pesa oleks tehtud tähtede sekka,
 tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand. 

Kui su juurde tulevad vargad või öised röövlid -
 kuidas sind siis laastatakse!
 Eks nad varasta vaid niipalju, kui neile on vaja?
 Kui sulle tulevad viinamarjakorjajad,
 kas nad ei jäta midagi järelnoppimiseks? 

Ah, kuidas küll uuritakse Eesavit,
 tuhnitakse tema peidetud varandusi. 

Kõik su liitlased ajavad sind piirini,
 su sõbrad petavad sind,
 võtavad su üle võimust,
 su leiva sööjad seavad sulle lõksu.
 - „Tema ei taipa midagi!” - 

Kas see ei tule kätte sel päeval, ütleb Issand,
 kui ma hävitan targad Edomist
 ja mõistlikud Eesavi mäelt? 

Siis, Teeman, ehmuvad su kangelased,
 sest Eesavi mäestikust tapetakse viimne kui mees. 

Süüteo pärast, vägivalla pärast
 su venna Jaakobi kallal
 katab sind häbi
 ja sind hävitatakse igaveseks. 

Sel päeval, kui sa seisid eemal,
 päeval, kui võõrad viisid ära ta varanduse,
 kui muulased tulid ta väravasse
 ja heitsid liisku Jeruusalemma pärast,
 olid sinagi nagu üks neist. 

Ära vaata põlgusega
 oma venna peale
 tema viletsuse ajal;
 ära rõõmusta Juuda laste pärast
 nende hukkumispäeval;
 ära oma suuga suurusta
 hädapäeval! 

Ära mine sisse mu rahva väravast
 tema õnnetuspäeval;
 ära sinagi tunne rõõmu tema hädast
 ta õnnetuspäeval;
 ära pista kätt tema varanduse külge
 tema õnnetuspäeval! 

Ära varitse teelahkmel
 tema põgenikke hävitamas,
 ära loovuta tema pääsenuid
 hädapäeval! 

Sest Issanda päev on ligidal
 kõigi rahvaste jaoks.
 Nõnda nagu sina talitasid,
 talitatakse sinuga,
 su teod tulevad tagasi
 su oma pea peale. 

Sest nõnda nagu te olete joonud
 mu pühal mäel,
 nõnda peavad kõik rahvad
 alati jooma:
 nad joovad ja rüüpavad,
 ja siis on,
 nagu ei oleks neid olnudki. 

Iisrael ülendatakseAga pääsemine on Siioni mäel,
 see on püha,
 ja Jaakobi sugu pärib
 oma endised pärandid. 

Jaakobi sugu on tuli
 ja Joosepi sugu on leek,
 aga Eesavi sugu on kõrs:
 nad süütavad selle ja põletavad
 ja Eesavi soole ei jää pääsenuid.
 Jah, Issand on rääkinud. 

Nad pärivad Lõunamaa
 koos Eesavi mäestikuga,
 ja Madalmaa koos vilistitega;
 nad pärivad Efraimi väljad
 ja Samaaria väljad
 ja Benjamini koos Gileadiga. 

Ja Iisraeli laste vangiviidud vägi,
 kes on kaananlaste seas Sareptani,
 ja Jeruusalemmast vangiviidud,
 kes on Sefaradis,
 pärivad Lõunamaa linnad. 

Päästjad lähevad üles Siioni mäele
 kohut mõistma Eesavi mäestiku üle.
 Ja kuningriik jääb Issandale.”