Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Malaki
2Issand sõitleb preestreidJa nüüd teie kohta, preestrid,
 on otsus see: 

kui te ei kuula ega võta südamesse,
 et te peate andma au mu nimele,
 ütleb vägede Issand,
 siis ma läkitan teie vastu needuse
 ja muudan teie õnnistused needuseks,
 jah, needuseks,
 sest te ei ole võtnud seda südamesse. 

Vaata, ma sõitlen teie seemet
 ja puistan teile rooja näkku,
 teie pidupäevade rooja,
 ja teid endid viiakse selle juurde. 

Ja te saate tunda,
 et mina olen teile läkitanud
 selle otsuse,
 et minu leping Leeviga
 jääks püsima,
 ütleb vägede Issand. 

Minu leping temaga
 oli elu ja rahu,
 ja ma andsin selle temale,
 et ta kardaks;
 ja ta kartis mind,
 ta värises mu nime ees. 

Tõeõpetus oli tal suus
 ja pettust ei leitud tema huulilt.
 Rahus ja siiruses käis ta minuga
 ja pööras paljusid ära patust. 

Jah, preestri huuled talletavad tarkust
 ja tema suust otsitakse
 õpetust,
 sest tema on vägede Issanda
 käskjalg. 

Aga teie olete lahkunud sellelt teelt,
 olete õpetusega pannud paljusid
 komistama,
 olete rikkunud Leevi liidu,
 ütleb vägede Issand. 

Sellepärast teen minagi teid
 põlatuiks ja armetuiks kõigi
 rahvaste juures,
 sest te pole tähele pannud minu teid,
 vaid olete õpetuses olnud
 erapoolikud. 

Iisraeli truudusetus on hukkamõistetavEks ole meil kõigil üks isa?
 Eks ole meid loonud üks Jumal?
 Mispärast me siis ei ole
 üksteisele truud,
 vaid teotame oma vanemate
 lepingut? 

Juuda on olnud truuduseta
 ja Iisraelis ja Jeruusalemmas
 on tehtud jäledust.
 Sest Juuda on teotanud pühamut,
 mida Issand armastab,
 ja on võtnud naiseks
 võõra jumala tütre. 

Issand hävitagu Jaakobi telkidest
 mees, kes seda teeb,
 olgu ta kes tahes,
 ka see, kes viib vägede Issandale ohvriandi. 

Ja veel te olete teinud seda:
 Issanda altar on kaetud silmaveega,
 nutu ja oigamisega,
 nii et ta enam ei pöördu
 ohvrianni poole
 ega võta seda hea meelega
 teie käest vastu. 

Aga te ütlete: „Mispärast?”
 Sellepärast, et Issand on tunnistajaks
 sinu ja su noorpõlve naise vahel,
 kelle vastu sa oled olnud truudusetu,
 kuigi ta on sinu abikaasa
 ja sinu seadusejärgne naine. 

Aga ükski ei tee seda,
 kelles on veel vaimu jääki.
 Ja mida peab ta tegema?
 Otsima Jumala sugu!
 Kandke siis hoolt oma vaimu eest
 ja ükski ärgu olgu truudusetu
 oma noorpõlve naise vastu! 

Sest ma vihkan lahutust,
 ütleb Issand, Iisraeli Jumal,
 ja seda,
 kes katab oma kuue vägivallaga,
 ütleb vägede Issand.
 Kandke siis hoolt oma vaimu eest
 ja ärge olge truudusetud! 

Issanda kohtupäev on ligidalTe väsitate Issandat oma kõnedega.
 Ometi te ütlete:
 „Kuidas me väsitame?”
 Sellega, et ütlete:
 „Igaüks, kes kurja teeb,
 on Issanda silmis hea,
 ja seesugune on tema meele järgi.”
 Või: „Kus on kohut mõistev Jumal?”