Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Miika
6Issandal on riid oma rahvagaKuulge ometi,
 mida ütleb Issand:
 Tõuse ja riidle mägede ees,
 ja künkad kuulgu su häält! 

Kuulge Issanda riidlemist,
 mäed ja maa püsivad alused,
 sest Issandal on oma rahvaga riid
 ja ta tahab käia Iisraeliga kohut. 

Mu rahvas, mida ma olen sulle teinud
 ja millega ma olen sind vaevanud?
 Vasta mulle! 

Jah, ma tõin sind Egiptusemaalt
 ja lunastasin orjusekojast.
 Ma läkitasin Moosese,
 Aaroni ja Mirjami käima sinu eel. 

Mu rahvas, tuleta ometi meelde
 Baalaki, Moabi kuninga kavatsust
 ja Bileami, Beori poja vastust temale,
 ja mis sündis Sittimist Gilgalini,
 et sa mõistaksid Issanda õiglasi tegusid! 

Mida Jumal nõuabMillega võiksin tulla Issanda ette,
 kummardama kõrge Jumala ette?
 Kas pean tulema ta ette põletusohvritega,
 aastaste mullikatega? 

Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad,
 kümned tuhanded õlijõed?
 Kas pean andma
 oma esmasündinu üleastumise eest,
 ihuvilja oma hinge patu eest? 

Tema on andnud sulle teada, inimene,
 mis on hea.
 Ja mida nõuab Issand sinult muud,
 kui et sa teeksid, mis on õige,
 armastaksid headust
 ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? 

Issanda hääl hüüab linnale -
 ja tark on karta sinu nime -
 Kuulge vitsast ja selle saatjast! 

Kas ikka veel on õela kojas
 ülekohtused varandused
 ja neetud, vähendatud vakk? 

Kas ma peaksin olema hea
 väärade vaekausside
 ja võltsitud vihtidega kukru juures? 

Selle linna rikkad on täis vägivalda,
 elanikud räägivad valet
 ja neil on suus petise keel. 

Seepärast teen minagi su haigeks,
 pekstes sind
 ja laastates sind su pattude pärast. 

Sa sööd, aga sa ei küllastu
 ja su kõht jääb tühjaks.
 Sa paned küll kõrvale,
 kuid ei saa seda päästa,
 ja mida sa päästadki,
 selle ma annan mõõga kätte. 

Sa külvad,
 aga ei saa lõigata;
 sa sõtkud õlimarju,
 aga ei saa ennast õliga võida;
 ja sa sõtkud marjamahla,
 aga ei saa veini juua. 

Sest pannakse tähele Omri seadusi
 ja kõiki Ahabi soo tegusid;
 te käite nende nõu järgi,
 selleks et peaksin su tegema õudseks
 ja sinu elanikud pilkealuseiks.
 Te kannate minu rahva teotust.