Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Miika
3Iisraeli juhtide süüJa mina ütlesin:
 Kuulge ometi, Jaakobi peamehed
 ja Iisraeli soo juhid!
 Kas teil ei olegi tarvis teada,
 mis on õige, 

teil, kes te vihkate head
 ja armastate kurja,
 kes te rebite neil naha pealt
 ja liha kontidelt, 

kes te sööte mu rahva liha
 ja nülite neilt naha,
 murrate nende luud
 ja tükeldate neid nagu liha
 keedupotti või katlasse panekuks? 

Küllap nad kord kisendavad Issanda poole,
 kuid tema ei vasta neile,
 vaid peidab sel ajal oma palge nende eest,
 sellepärast, et nad on teinud
 kurje tegusid. 

Nõnda ütleb Issand
 nende prohvetite kohta,
 kes eksitavad mu rahvast,
 kes hüüavad: „Rahu!”,
 kui neil on hammaste vahel
 midagi närida,
 aga kuulutavad sõja sellele,
 kes ei pane neile midagi suhu. 

Sellepärast tuleb teile
 nägemusteta öö
 ja ennustusteta pimedus.
 Päike loojub nende prohvetite kohal
 ja päev muutub neile pimedaks. 

Siis jäävad nägijad häbisse
 ja ennustajad tunnevad piinlikkust;
 nad kõik katavad kinni oma habeme,
 sest Jumala vastust ei ole. 

Aga mina olen täis jõudu,
 Issanda Vaimu,
 täis õigust ja vägevust,
 et kuulutada Jaakobile ta üleastumist
 ja Iisraelile ta pattu. 

Kuulge ometi seda,
 Jaakobi soo peamehed
 ja Iisraeli soo juhid,
 kes te põlgate õigust
 ja väänate kõveraks kõik,
 mis on sirge, 

kes te ehitate Siionit verega
 ja Jeruusalemma ülekohtuga! 

Tema peamehed mõistavad kohut meelehea eest,
 tema preestrid õpetavad tasu eest
 ja tema prohvetid ennustavad raha eest.
 Ometi toetuvad nad Issandale, öeldes:
 „Eks ole Issand meie keskel?
 Ei meile tule õnnetust!” 

Teie pärast küntakse siis Siion põlluks,
 Jeruusalemm saab kivivaremeks
 ja templimägi võsastunud künkaks.