Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Miika
1Hävingu kuulutus Samaariale ja JeruusalemmaleIssanda sõna, mis tuli Miikale, moorastlasele, Juuda kuningate Jootami, Aahase ja Hiskija päevil, ta nägemus Samaaria ja Jeruusalemma kohta: 
„Kuulge, kõik rahvad,
 pane tähele, maa
 ja kõik, mis seda täidab!
 Olgu Issand Jumal
 tunnistajaks teie vastu,
 Issand oma pühast templist! 

Sest vaata, Issand tuleb välja
 oma asupaigast,
 astub alla ja kõnnib
 maa kõrgendikel. 

Mäed sulavad tema all
 ja orud lõhenevad
 otsekui vaha tule paistel,
 otsekui järsakult alla voolav vesi. 

Jaakobi üleastumise pärast
 ja Iisraeli soo pattude pärast
 sünnib see kõik.
 Kes on süüdi Jaakobi üleastumises?
 Kas mitte Samaaria?
 Ja kellelt on Juuda ohvrikünkad?
 Kas mitte Jeruusalemmalt? 

Sellepärast teen ma Samaaria
 kivikangruks väljal,
 viinamäe istutusmaaks,
 veeretan ta kivid orgu
 ja paljastan ta alusmüürid. 

Kõik ta nikerdatud kujud lüüakse katki,
 kogu ta hoorapalk põletatakse tulega
 ja ma hävitan kõik ta ebajumalad;
 sest ta on kogunud need hoorapalgast
 ja hoorapalgaks saavad need jälle. 

Sellepärast pean ma kaeblema ja ulguma,
 käima paljajalu ja alasti,
 pean ulguma nagu šaakal
 ja leinama nagu jaanalind. 

Sest tema haav on ravimatu.
 Jah, see on jõudnud Juudani,
 ulatub mu rahva väravani,
 lausa Jeruusalemmani. 

Ärge kuulutage Gatis,
 ärge nutke valjusti,
 püherdage põrmus Beet-Afras! 

Minge ära, Saafiri elanikud,
 alasti ja häbis,
 Saanani asukad ei lähe välja:
 Beet-Haeselis on kurtmine,
 teilt võetakse püsi. 

Jah, Maaroti elanikud ootavad õnne,
 aga Issandalt tuleb õnnetus
 Jeruusalemma väravasse. 

Rakendage hobused vankri ette,
 Laakise elanikud!
 Siin oli Siioni tütre patu algus,
 sest sinus peitusid Iisraeli üleastumised. 

Sellepärast tuleb sul anda lahkumisand
 Mooreset-Gatile.
 Aksibi kojad on pettumuseks
 Iisraeli kuningaile. 

Ma toon su vastu vallutaja,
 Maaresa elanik!
 Adullamini + Adullami koobas oli Taaveti pelgupaik, vt 1Sm 22:1; 1Sm 23:13.   jõuab Iisraeli auhiilgus. 

Lõika juuksed ära ja aja pea kiilaks
 oma hellitatud laste pärast!
 Aja oma pea laialt paljaks
 nagu on raisakotkal,
 sest nad viiakse su juurest vangi!