Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
50Siioni taastamise tõotusNõnda ütleb Issand:
 Kus on teie ema lahutuskiri,
 millega ma tema olen ära saatnud?
 Või kellele oma võlausaldajaist
 ma olen teid müünud?
 Vaata, te olete müüdud
 oma süütegude pärast,
 ja teie üleastumiste pärast
 on teie ema ära saadetud. 

Miks ei olnud kedagi, kui ma tulin,
 ei vastanud keegi, kui ma hüüdsin?
 Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks
 või ei ole mul jõudu päästmiseks?
 Vaata, oma sõitlusega ma kuivatan mere,
 teen jõed kõrbeks,
 vee puudusel hakkavad kalad haisema
 ja nad surevad janusse. 

Ma riietan taevad pimedusega
 ja annan neile kotiriide katteks. 

Kolmas laul Jumala sulasestIssand Jumal on mulle andnud õpetatud keele,
 et ma oskaksin vastata väsinule,
 virgutada teda sõnaga.
 Ta äratab igal hommikul,
 ta äratab mu kõrva,
 et ma kuuleksin õpilaste kombel. 

Issand Jumal avas mu kõrva
 ja ma ei ole vastu pannud,
 ma ei ole taganenud. 

Ma andsin oma selja peksjaile
 ja põsed neile, kes katkusid karvu,
 ma ei peitnud oma palet
 teotuse ja sülje eest. 

Issand Jumal aitab mind:
 seepärast ma ei jäänud häbisse,
 seepärast ma muutsin oma näo
 otsekui ränikiviks,
 sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 

et mu õigusemõistja on ligidal.
 Kes tahab minuga riielda?
 Astugem üheskoos ette!
 Kes on mu vastane?
 Tulgu ta mu juurde! 

Vaata, Issand Jumal aitab mind!
 Kes võib mind süüdi mõista?
 Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü,
 koi sööb nad. 

Kes teist kardab Issandat,
 see kuulgu tema sulase häält;
 kes käib pimeduses
 ja kel puudub valgusekuma,
 see lootku Issanda nime peale
 ja toetugu oma Jumalale. 

Aga vaata, teie kõik,
 kes läidate tule,
 süütate tuliseid nooli,
 minge oma tule leekidesse
 ja tuliste noolte keskele,
 mis te olete süüdanud.
 Minu käest tuleb see teile,
 et peate lamama piinades.