Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
48Jumal on Looja ja lunastajaKuulge seda, Jaakobi sugu,
 keda nimetatakse Iisraeli nimega,
 kes olete võrsunud Juuda seemnest,
 kes vannute Issanda nime juures
 ja kuulutate Iisraeli Jumalat -
 ometi mitte tões ja õiguses, 

ehk küll nad nimetavad endid püha linna järgi
 ja toetuvad Iisraeli Jumalale,
 kelle nimi on vägede Issand -, 

endisi asju olen ma teatanud ammu,
 need on lähtunud minu suust
 ja mina olen neid kuulutanud.
 Äkitselt tegin ma need teoks
 ja need sündisid. 

Ma teadsin, et sa oled kangekaelne,
 et su kuklakõõlus on raudne
 ja otsaesine vaskne. 

Seepärast ma teatasin sulle ammu,
 kuulutasin sulle, enne kui see sündis,
 et sa ei ütleks: „Seda tegi mu ebajumal,
 mu nikerdatud ja valatud kuju käskis nõnda.” 

Sa oled kuulnud, nüüd vaata seda kõike!
 Ja teie, kas te ei tahaks seda tunnustada?
 Nüüdsest peale ma kuulutan sulle uusi asju
 ja saladusi, mida sa ei tea. 

Need on loodud äsja, ja mitte ammu,
 ja enne tänast päeva
 ei ole sa neist kuulnud,
 et sa ei saaks öelda:
 „Vaata, ma teadsin seda!” 

Ei ole sa kuulnud ega teadnud,
 ka ei ole su kõrv
 varem selleks lahti olnud;
 sest ma tean,
 et sa tõepoolest oled truuduseta
 ja et juba emaihust alates
 hüütakse sind üleastujaks. 

Oma nime pärast
 olen ma pikameelne
 ja oma kuulsuse pärast
 hoian ma ennast tagasi,
 et sind mitte hävitada. 

Vaata, ma olen sind sulatanud,
 ometi mitte kui hõbedat:
 ma olen sind proovinud
 viletsuse ahjus. 

Iseenese pärast,
 iseenese pärast teen ma seda,
 sest muidu ju teotataks mind.
 Oma au ma teistele ei anna! 

Kuule mind, Jaakob,
 ja Iisrael, mu kutsutu!
 See olen mina!
 Mina olen esimene,
 mina olen ka viimne. 

Minu käsi on rajanud maale aluse
 ja mu parem käsi on laotanud taeva;
 kui ma neid hüüan,
 siis nad astuvad üheskoos ette. 

Kogunege kõik ja kuulge!
 Kes neist on seda kuulutanud?
 See, keda Issand armastab,
 näitab oma tahet Paabelis
 ja oma käsivart kaldealaste seas. 

Mina, mina olen rääkinud,
 mina olen ta kutsunud,
 olen tema toonud
 ja tema teekond läheb korda. 

Tulge mu juurde, kuulge seda!
 Mina ei ole algusest peale
 rääkinud salajas,
 juba kui see sündis,
 olin ma seal.
 Ja nüüd on Issand Jumal
 läkitanud minu ja oma Vaimu. 

Nõnda ütleb Issand,
 su lunastaja, Iisraeli Püha:
 Mina olen Issand, su Jumal,
 kes sulle õpetab, mis on kasulik,
 kes sind juhatab teele,
 mida sa pead käima. 

Kui sa ometi oleksid
 tähele pannud mu käske!
 Siis oleks su rahu
 olnud kui jõgi
 ja su õigus oleks olnud
 otsekui mere lained. 

Su sugu oleks olnud
 nagu liiva
 ja su ihuvilja
 selle sõmerate sarnaselt:
 ei oleks hävitatud ega kaotatud
 tema nime mu palge eest. 

Minge välja Paabelist,
 põgenege Kaldeast,
 rõõmuhüüdega andke teada,
 kuulutage seda,
 levitage maailma ääreni,
 öelge:
 „Issand on lunastanud
 oma sulase Jaakobi. 

Nad ei saanud tunda janu,
 kui ta viis neid läbi kõrbete:
 ta laskis neile kaljust
 vett voolata,
 ta lõhestas kalju
 ja vesi vulises.” 

Õelatel ei ole rahu,
 ütleb Issand.