Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
30Hoiatus Egiptuse abi eestHäda kangekaelseile lastele,
 ütleb Issand,
 kes peavad nõu,
 aga ilma minuta,
 ja kes teevad liidu,
 aga ilma minu Vaimuta,
 lisades patule patu, 

kes lähevad alla Egiptusesse,
 küsimata nõu minu suust,
 et põgeneda vaarao kaitse alla
 ja otsida varju Egiptuses. 

Seepärast tuleb vaarao kaitse teile häbiks
 ja Egiptuse varju alla kippumine teotuseks. 

Sest kuigi ta vürstid on Soanis
 ja ta käskjalad on jõudnud Haanessi, 

jäävad kõik häbisse rahva pärast,
 kellest neil ei ole kasu,
 kes ei ole abiks ega kasuks,
 vaid häbiks ja koguni teotuseks. 

Ennustus Lõunamaa Jõehobu kohta:
 Läbi häda ja viletsuse maa,
 kust on pärit ema- ja isalõvid,
 mürkmaod ja lendmaod,
 viivad nad eeslite seljas oma rikkused
 ja kaamelite küürudel varandused
 rahvale, kellest ei ole kasu. 

Et Egiptuse abi on tühine ja asjatu,
 siis ma nimetan seda
 „Paigalpüsiv tormakus”. 

Nüüd mine
 kirjuta see nende nähes tahvlile
 ja märgi raamatusse,
 et see võiks jääda tulevasiks päeviks,
 ikka ja igavesti! 

Sest nad on tõrges rahvas,
 valelikud lapsed,
 lapsed, kes ei taha kuulda
 Issanda õpetust, 

kes ütlevad nägijaile:
 „Ärge nähke!”
 ja ennustajaile:
 „Ärge ennustage meile tõtt,
 kõnelge meile meelt mööda,
 ennustage pettepilte, 

taganege teelt, lahkuge rajalt,
 jätke meid rahule Iisraeli Pühaga!” 

Seepärast ütleb Iisraeli Püha nõnda:
 Kuna te põlgate seda sõna
 ning loodate vale ja riugaste peale,
 ja toetute nende peale, 

siis on see süü teile
 otsekui väljavajunud müüriosa
 kõrges praoga müüris,
 mis variseb äkitselt,
 silmapilgu jooksul, 

ja puruneb,
 nagu puruneb potissepa kruus,
 mis pekstakse armuta puruks,
 nõnda et tükkidest ei leidu kildu,
 millega võtta leest tuld
 või ammutada lombist vett. 

Sest nõnda ütleb Issand Jumal,
 Iisraeli Püha:
 Pöördudes ja vaikseks jäädes
 te pääseksite,
 rahus ja lootuses
 oleks teie jõud,
 kuid te pole seda tahtnud, 

vaid ütlete:
 Ei, me põgeneme hobuste seljas! -
 sellepärast peategi põgenema -
 ja: Nobedal ratsul tahame sõita! -
 sellepärast ongi teie jälitajad kärmed. 

Tuhat põgeneb üheainsa ähvardaja eest,
 teie põgenete viie ähvardaja eest,
 kuni teist jääb jääk,
 mis on otsekui lipuvarras mäetipul
 või lipp künkal. 

Issand tõotab oma rahvale armu andaJa ometi ootab Issand,
 et teile armu anda,
 ja jääb kõrgeks,
 et teie peale halastada,
 sest Issand on õiguse Jumal,
 õndsad on kõik, kes teda ootavad. 

Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam
 nuta! Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes
 ta vastab sulle. 

Issand annab teile küll hädaleiba ja viletsusevett, kuid su
 õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su
 õpetajaid. 

Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute
 paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!” 

Siis sa rüvetad oma hõbedaga kaetud nikerdatud kujud ja oma
 kullaga karratud valatud kujud: sa viskad need ära otsekui mingi
 jälkuse. „Välja!” ütled sa neile. 

Siis annab tema vihma su seemnele, mida sa külvad põllule, ja
 maa saagist leiba, mis on toitev ja rammus; sel päeval sööb su kari
 avaral karjamaal. 

Härjad ja eeslid, kellega haritakse põldu, söövad oblikatega
 segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja hanguga. 

Ja igal kõrgemal mäel ja igal kerkival künkal on ojasid voolava
 veega suurel tapapäeval, kui tornid langevad. 

Siis on kuu valgus nagu päikese valgus, ja päikese valgus on
 seitsmekordne otsekui seitsme päeva valgus, päeval, kui Issand seob
 oma rahva vigastusi ja parandab tema löögihaavu. 

Issand karistab AssuritVaata, Issanda nimi tuleb kaugelt,
 ta viha põleb ja suitsupilv on ränk;
 ta huuled on täis sajatust
 ja ta keel on otsekui hävitav tuli. 

Tema hingus on tulvava jõe sarnane,
 mis ulatub kaelani,
 et lennutada paganaid õnnetusikkesse
 ja panna rahvaste lõuapäradesse
 eksiteele juhtivad suulised. 

Siis te laulate
 otsekui püha pühitsemise ööl
 ja rõõmustate südamest
 otsekui vilepilliga käija,
 kes läheb Issanda mäele,
 Iisraeli Kalju juurde. 

Ja Issand annab kuulda oma võimsat häält
 ja näha oma käsivarre laskumist maruvihas
 hävitava tuleleegina koos paduvihma
 ja äikese ning raheteradega. 

Jah, Assur ehmub Issanda häälest,
 kui ta vitsaga peksab. 

Ja iga määratud kepihoop,
 mis Issand laseb langeda tema peale,
 sünnib trummide ja kannelde saatel,
 kui ta ägedas võitluses tema vastu sõdib. 

Sest ammusest ajast on valmis põletuspaik -
 see on ka kuninga jaoks.
 Sügavaks ja laiaks on see tehtud,
 tuleriidas on ohtrasti tuld ja puid;
 Issanda hingus, otsekui väävlijõgi,
 süütab selle.