Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
15Ennustus Moabi kohtaEnnustus Moabi kohta:
 Tõesti, ühel ööl on Moabi Aar hävitatud,
 vaikima pandud.
 Tõesti, ühel ööl on Moabi Kiir hävitatud,
 vaikima pandud. 

Ka Diibon läheb üles templisse,
 ohvriküngastele nutma,
 Nebol ja Meedebal ulub Moab.
 Kõigil on pead pöetud
 ja kõik habemed on ära aetud. 

Tänavail pannakse kotiriie selga,
 katustel ja turgudel uluvad kõik,
 upuvad pisaraisse. 

Hesbon ja Elaale kisendavad appi,
 Jahaseni kostab nende hääl;
 seepärast lõdisevad Moabi niuded,
 väriseb ta hing. 

Mu süda kisendab Moabi pärast.
 Ta põgenikud põgenevad Soarini,
 Eglat-Selisijani.
 Jah, mööda Luuhiti tõusuteed
 minnakse nuttes üles,
 jah, Hooronaimi teel
 tõstetakse hädakisa hävingu pärast. 

Sest Nimrimi veed muutuvad kõrbeks;
 jah, rohi kuivab, taimkate kaob,
 haljust ei ole enam. 

Seepärast nad viivad oma kogutud vara
 ja nende poolt tallelepandu
 üle Remmelgajõe. 

Jah, appihüüd kajab Moabimaal;
 ta hädakisa kostab Eglaimini,
 ta hädakisa kostab Beer-Eelimini. 

Jah, Diimoni veed on täis verd.
 Aga veel muudki ma saadan Diimonile:
 lõvi Moabi pääsenute
 ja maale jäänute kallale.