Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeremija
6Jeruusalemma ja Juuda karistusPõgenege Jeruusalemmast,
 Benjamini lapsed!
 Puhuge sarve Tekoas
 ja pange tähis Beet-Keremisse,
 sest põhja poolt paistab õnnetus
 ja suur häving! 

Kena ja helliku
 olen ma hävitanud - Siioni tütre. 

Tema juurde tulevad karjased oma karjadega
 ja löövad telgid üles tema ümber,
 nad karjatavad igaüks oma osa peal. 

„Pühitsegem sõda tema vastu!
 Tõuskem ja mingem üles keskpäeva ajal!”
 „Häda meile, sest päev veereb
 ja õhtuvarjud pikenevad!” 

„Tõuskem ja mingem üles öösel
 ning hävitagem tema paleed!” 

Sest vägede Issand ütleb nõnda:
 Raiuge puid ja kuhjake piiramisvall
 Jeruusalemma vastu!
 See on linn, mida tuleb karistada,
 sest tema sees valitseb vägivald. 

Otsekui kaev hoiab värske oma vee,
 nii hoiab Jeruusalemm värske oma kurjuse;
 tema sees kuulukse ülekohtust ja rüüstamisest,
 minu palge ees on aina valu ja piin. 

Lase ennast hoiatada, Jeruusalemm,
 et mu hing ei võõrduks sinust,
 et ma ei teeks sind lagedaks,
 maaks, kus ei elata. 

Nõnda ütleb vägede Issand:
 Iisraeli jääki nopitakse
 otsekui viinapuu järelnoppimist.
 Siruta oma käsi võrsete kohale
 otsekui viinamarjakorjaja. 

Kellele ma peaksin rääkima ja kinnitama,
 et nad kuuleksid?
 Vaata, nende kõrvadel on eesnahk,
 nad ei saa kuulda.
 Vaata, Issanda sõna on neile teotuseks,
 see ei kõlba neile. 

Mina olen täis Issanda viha,
 ma ei suuda seda peatada.
 Vala see laste peale tänaval,
 samuti noorukite jõugu peale;
 sest kinni võetakse nii mehed kui naised,
 nii vanad kui raugad. 

Ja nende kojad antakse teistele
 koos põldude ja naistega;
 sest ma sirutan oma käe maa elanike vastu,
 ütleb Issand. 

Sest pisemast suuremani
 ahnitseb igaüks neist omakasu,
 ja prohvetist preestrini
 petavad kõik. 

Ja mu rahva vigastust
 ravivad nad pinnapealselt,
 öeldes: „Rahu, rahu!”,
 kuigi rahu ei ole. 

Kas nad häbenevad,
 et nad on teinud jäledust?
 Ei, nad ei häbene sugugi
 ega tunne piinlikkust.
 Seepärast nad langevad
 langejate hulgas;
 oma karistusajal nad komistavad,
 ütleb Issand. 

Nõnda ütles Issand:
 Seisatage teedel ja vaadake,
 küsige muistsete radade kohta,
 missugune on hea tee,
 ja käige sellel,
 siis leiate oma hingele
 hingamispaiga.
 Aga nemad ütlesid:
 „Seda me ei tee!” 

Ma seadsin vahimehed teie üle:
 „Kuulake sarvehäält!”
 Aga nemad vastasid:
 „Me ei kuula!” 

Seepärast kuulge, rahvad,
 ja mõista, kogudus,
 mis nendega juhtub! 

Kuule, maa!
 Vaata, ma saadan õnnetuse
 sellele rahvale,
 nende mõtete vilja;
 sest nad ei pannud tähele mu sõnu
 ja põlgasid mu Seadust. 

Milleks mulle viiruk, mis tuleb Seebast,
 ja head kalmused kaugelt maalt?
 Teie põletusohvrid ei ole mulle meelepärased
 ja teie tapaohvrid ei kõlba mulle. 

Seepärast ütleb Issand nõnda:
 Vaata, ma panen komistuskive sellele rahvale,
 ja nad komistavad nende otsa,
 isad ja pojad üheskoos,
 naaber hukkub koos naabriga. 

Nõnda ütleb Issand:
 Vaata, üks rahvas tuleb põhjamaalt,
 suur rahvas hakkab liikuma
 maa viimastest äärtest. 

Nad hoiavad käes ambu ja oda,
 nad on julmad ega tunne halastust;
 nende kisa on nagu mere kohin
 ja nad ratsutavad hobuste seljas;
 nad on varustatud nagu sõdurid tapluseks
 sinu vastu, Siioni tütar. 

Me oleme kuulnud neist sõnumeid,
 meie käed on lõtvunud;
 meid haarab ahastus
 nagu sünnitajat valu. 

Ärge minge väljale,
 ärge käige teed,
 sest seal on vaenlase mõõk -
 hirm on igal pool! 

Mu rahva tütar!
 Rõivastu kotiriidesse
 ja püherda tuhas,
 leina nagu ainsat poega,
 tõsta kibedat kaebust,
 sest äkitselt tuleb
 hävitaja meile kallale. 

Ma olen sinu pannud
 oma rahva proovijaks, kindlustatud linnaks,
 et sa õpiksid tundma
 ja katsuksid järele nende teed. 

Nad kõik on läinud väga ülekäte,
 laimu levitajad;
 nad on vask ja raud,
 nad kõik on hävitajad. 

Lõõts ähib, tina läks tules vedelaks,
 aga kõik sulatamine oli asjata -
 kurjad ei eraldunud. 

Neid hüütakse põlatud hõbedaks,
 sest Issand on nad põlanud.”