Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
19Tähendamissõna purustatud kruusist Nõnda ütleb Issand: „Mine ja osta potissepa tehtud
 savikruus, võta kaasa rahva vanemaid ja preestrite vanemaid

ja mine välja Ben-Hinnomi orgu, mis on Potikillu värava
 ees, hüüa seal need sõnad, mis ma sulle räägin,

ja ütle: Kuulge Issanda sõna, Juuda kuningad ja
 Jeruusalemma elanikud! Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal:
 Vaata, ma lasen tulla sellele paigale niisuguse õnnetuse, et
 igaühel, kes sellest kuuleb, hakkavad kõrvad kumisema,

sellepärast et nad hülgasid minu ja muutsid tundmatuseni
 selle paiga ning suitsutasid seal teistele jumalatele, keda ei
 tundnud nemad ise ega nende vanemad ja Juuda kuningad, ja
 täitsid selle paiga süütute verega

ning ehitasid ohvrikünkaid Baalile, et põletada tules oma
 lapsi Baalile põletusohvriks, mida mina ei ole käskinud ega
 millest ma ei ole rääkinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud.

Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, kui seda
 paika enam ei nimetata Põletuspaigaks ega Ben-Hinnomi oruks,
 vaid Tapaoruks.

Ja ma tühistan siin paigas Juuda ja Jeruusalemma nõu ning
 lasen neid langeda mõõga läbi nende vaenlaste ees, ja nende käe
 läbi, kes ihkavad võtta neilt elu; ja ma annan nende laibad roaks
 taeva lindudele ja maa loomadele.

Ja ma teen selle linna jubeduseks ja pilkealuseks.
 Igaüks, kes sellest mööda läheb, kohkub ja vilistab kõigi selle
 nuhtluste pärast.

Ja ma panen nad sööma oma poegade ja tütarde liha, ja nad
 söövad üksteise liha piiramise ajal ja kitsikuses, millega nende
 vaenlased ja need, kes püüavad nende elu, neid kimbutavad.

Siis purusta kruus nende meeste nähes, kes koos sinuga on
 tulnud,

ja ütle neile: Nõnda ütleb vägede Issand: Nõndasamuti
 purustan ma selle rahva ja selle linna, otsekui purustatakse
 potissepa astja, mida ei saa enam parandada; ja Põletuspaika
 maetaksegi, sest muud matmispaika ei ole.

Nõnda talitan ma selle paigaga, ütleb Issand, ja selle
 elanikega, et teha seda linna Põletuspaiga sarnaseks.

Jeruusalemma kojad ja Juuda kuningate kojad saavad
 Põletuspaiga taoliselt rüvetatuiks, kõik kojad, mille
 katustel on suitsutatud kõigile taevavägedele ja on valatud
 joogiohvreid teistele jumalatele.”

Kui Jeremija tuli Põletuspaigast, kuhu Issand oli ta
 läkitanud prohvetlikult kuulutama, siis ta seisis Issanda koja
 õues ning ütles kogu rahvale:

„Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma toon
 sellele linnale ja kõigile ta linnadele õnnetuse, mille ma
 temale olen tõotanud, sest nad on teinud oma kaela kangeks, et
 mitte kuulda minu sõnu.”