Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
IiobIiob
5Eliifas manitseb IiobitHüüa ometi! Ons keegi, kes sulle vastab?
 Kelle poole pühadest sa pöördud? 

Tõesti, meelehärm tapab meeletu
 ja õhin surmab narri. 

Ma nägin meeletut juurduvat
 ja ma sajatasin äkitselt tema eluaset. 

Tema lapsed jäid kaitsetuks,
 neid rõhuti väravas ja päästjat ei olnud. 

Tema lõikuse sõi näljane:
 kibuvitste vaheltki võttis ta selle,
 ja janused kahmasid ta varanduse. 

Sest õnnetus ei tõuse põrmust
 ega võrsu kannatused mullast, 

vaid inimene ise sünnib vaevaks
 ja sädemed lendavad kõrgele. 

Ometi pöörduksin ma Jumala poole
 ja viiksin oma asja Jumala ette, 

kes teeb suuri ja uurimatuid asju,
 arvutuid imetegusid, 

kes annab maa peale vihma
 ja saadab põldudele vee, 

et tõsta alandlikke kõrgele
 ja anda leinajaile suurt õnne, 

kes teeb tühjaks kavalate kavatsused,
 et nende kätetöö ei läheks korda, 

kes tabab tarku nende tarkuses,
 et salalike nõu läheks luhta, 

et nad päevaajal kohtaksid pimedust
 ja lõunaajal kobaksid otsekui öösel. 

Nõnda ta päästab mõõga eest,
 nende suu eest,
 vaese vägeva käest, 

et viletsal oleks lootust
 ja ülekohus suleks oma suu. 

Vaata, õnnis on inimene, keda Jumal noomib.
 Ära siis põlga Kõigevägevama karistust! 

Sest tema valmistab küll valu, aga tema ka seob haavad,
 tema lööb, aga tema käed ka parandavad. 

Kuuest hädast päästab ta sind
 ja seitsmendas ei puutu sinusse kuri. 

Näljas lunastab ta sind surmast
 ja sõjas mõõga käest. 

Keelepeksu eest oled sa peidetud
 ja sul pole karta hävingut, kui see tuleb. 

Sa võid naerda hävingut ja nälga
 ja sul pole vaja karta maa loomi. 

Sest sul on leping kividega väljal
 ja metsloomadel on sinuga rahu. 

Siis sa tunned, et su telgil on rahu,
 ja kui sa vaatad oma karjamaad,
 siis ei puudu seal midagi. 

Ja sa märkad, et su sugu on suur,
 su järeltulijaid on otsekui rohtu maa peal. 

Küpses vanuses sa lähed hauda,
 otsekui naber pannakse rehepõrandale omal ajal. 

Vaata, seda me oleme uurinud, nõnda see on.
 Sina aga kuula ja võta see teatavaks!”