Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
IiobIiob
29Iiob meenutab oma õnneaegaJa Iiob jätkas oma kõnet ning ütles: 
„Kes annaks mulle tagasi endised kuud,
 need päevad, mil Jumal mind hoidis, 

kui oma lampi mu pea kohal laskis paista
 tema, kelle valgusega ma käisin pimeduses, 

et ma võiksin olla nagu oma nooruspäevil,
 mil Jumala osadus oli mu telgi peal, 

kui Kõigevägevam oli alles mu juures
 ja mu lapsed viibisid mu ümber, 

kui mu sammud ujusid piimas
 ja kalju laskis mulle voolata õliojasid? 

Kui ma siis läksin linna värava juurde,
 kui ma seadsin oma istme turu peale, 

siis mind nähes pugesid noored mehed peitu
 ja elatanud tõusid üles ning jäid seisma, 

pealikud lakkasid kõnelemast
 ja panid käe suu peale, 

vürstide hääl vaikis
 ja nende keel kleepus suulakke. 

Tõesti, kelle kõrv mind kuulis,
 see kiitis mind õnnelikuks,
 ja kelle silm mind nägi,
 see tunnistas minu kasuks, 

sest ma päästsin viletsa, kes appi hüüdis,
 ja vaeslapse, kellel ei olnud aitajat. 

Mulle sai osaks hukkuja õnnistus
 ja ma panin hõiskama lese südame. 

Ma riietusin õiglusesse,
 ja mu õigus ehtis mind nagu kuub ja kübar. 

Ma olin pimedale silmadeks
 ja jalutule jalgadeks. 

Ma olin vaestele isaks
 ja ma uurisin isegi tundmatu tüliasja. 

Ma purustasin ülekohtutegija lõualuud
 ja tõmbasin saagi ta hammaste vahelt. 

Seepärast ma mõtlesin:
 „Küllap ma heidan hinge oma pesas
 ja mu päevade hulk on nagu liiv. 

Mu juur jääb avatuks veele
 ja mu okste peal on öösiti kaste. 

Mu au on alati uus
 ja amb mu käes on ikka laskevalmis.” 

Nad kuulasid mind ja ootasid,
 ning vaikisid, kui ma nõu andsin. 

Pärast mu kõnet nad ei rääkinud enam,
 sest mu sõnad otse voolasid nende peale. 

Nad ootasid mind nagu vihma
 ja ajasid suud ammuli otsekui hilisvihma pärast. 

Ma naeratasin neile, kui neil puudus usk,
 ja nad ei tumestanud mu lahket nägu. 

Mina valisin neile tee
 ja istusin ise esikohal,
 elasin nagu kuningas väehulga keskel,
 otsekui leinajate trööstija.