Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Hesekiel
26Ennustus Tüürose kohtaJa üheteistkümnendal aastal, esimese kuu esimesel päeval
 tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 

„Inimesepoeg!
 Kuna Tüüros ütleb Jeruusalemma kohta:
 „Paras talle! Purustatud on rahvaste uks!
 Minu kasuks on sündinud pööre:
 mina täitun, tema on tühi!”, 

siis ütleb Issand Jumal nõnda:
 Vaata, ma olen su vastu, Tüüros,
 ja lasen tõusta su vastu
 palju rahvaid,
 otsekui meri tõstab oma laineid. 

Need hävitavad Tüürose müürid
 ja kisuvad maha ta tornid;
 ja mina pühin sealt ära ta põrmugi
 ning teen ta paljaks kaljuks. 

Temast saab nootade kuivatuspaik,
 mis asub keset merd -
 sest mina olen rääkinud,
 ütleb Issand Jumal -
 ja ta jääb rahvaile saagiks. 

Tema tütarlinnad maismaal
 tapetakse mõõgaga
 ja nad saavad tunda,
 et mina olen Issand. 

Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma toon põhja poolt
 Tüürose kallale Paabeli kuninga Nebukadnetsari, kuningate
 kuninga, hobuste, sõjavankrite, ratsanike ja suure sõjaväega. 

Su tütarlinnad maismaal
 tapab ta mõõgaga,
 ja paneb su vastu piiramisseadmed,
 kuhjab su vastu valli,
 püstitab su vastu kaitsevarju, 

juhib oma müüripurustaja hoobid
 su müüridesse
 ja kisub su tornid maha
 oma raudriistadega. 

Tema hobuste rohkuse pärast
 katab sind tolm
 ning ratsanike, rataste ja vankrite mürinast
 värisevad su müürid,
 kui ta tuleb sisse su väravaist,
 nagu tullakse sisse vallutatud linna. 

Oma hobuste kapjadega
 trambib ta puruks kõik su tänavad,
 ta tapab mõõgaga su rahva
 ja su tugevad kivisambad langevad maha. 

Nad riisuvad su vara
 ja röövivad su kauba;
 nad kisuvad maha su müürid
 ja lammutavad su kaunid kojad;
 su kivid, palgid ja prügi
 heidavad nad merre. 

Nõnda ma lõpetan su laulude kõla
 ja enam ei ole kuulda su kannelde helinat. 

Ma teen sind paljaks kaljuks,
 sinust saab nootade kuivatuspaik,
 sind ei ehitata enam üles.
 Sest mina, Issand, olen rääkinud,
 ütleb Issand Jumal. 

Nõnda ütleb Issand Jumal Tüürosele: Eks värise saared su
 langemise mürinast, kui haavatud oigavad, kui toimub tapmine su sees? 

Kõik mere vürstid astuvad alla oma aujärgedelt, heidavad
 ära oma mantlid ja võtavad seljast kirjatud kuued; nad riietuvad
 hirmuvärinaisse, istuvad maas, vabisevad üha ja on kohkunud sinu
 pärast. 

Ja nad alustavad sinu pärast nutulaulu ning ütlevad sulle:
 „Kuidas sa küll oled hukkunud,
 meresõitjatest asustatu,
 ülistatud linn,
 kes merel oli vägev,
 tema ise ja ta elanikud,
 kes täitis hirmuga kõiki
 ümberkaudu. 

Nüüd värisevad saared
 su langemispäeval,
 jah, meresaared on kohkunud
 su lõpu pärast.” 

Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Kui ma teen sind laastatud
 linnaks, linnade sarnaseks, milles ei elata, kui ma lasen
 süvaveel tulvata sinust üle ja suurveel su katta, 

siis ma tõukan sind alla nende juurde, kes on hauda
 läinud, muistse rahva juurde; ja ma panen sind elama maa
 sügavustesse, ürgsete varemete keskele koos nendega, kes on hauda
 läinud, et sa enam ei pöörduks tagasi; aga
 elavate maale annan ma kauniduse. 

Ma teen sind hirmutiseks ja sind ei ole enam: kui sind
 otsitakse, siis ei leita sind mitte iialgi, ütleb Issand Jumal.”