Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Hesekiel
17Tähendamissõna kahest kotkast ja viinapuustJa mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
„Inimesepoeg, anna mõistatus ja lausu tähendamissõna Iisraeli
 soole 

ning ütle:
 Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Suur kotkas,
 suurte tiibadega,
 pikkade hoosulgedega,
 rikkaliku kirju sulestikuga,
 tuli Liibanonile
 ja haaras seedrilt ladva. 

Ta katkus ära selle võsude tipud
 ja viis kaubitsejate maale,
 asetas kaupmeeste linna. 

Siis ta võttis maa seemet
 ja heitis külvipõllule;
 võttis, pani otsekui paju
 rohke vee äärde. 

See võrsus ja sai
 vohavaks, madalat kasvu
 viinapuuks,
 lehestik pööratud
 kotka poole
 ja juured
 tema all.
 Ja see sai viinapuuks,
 ajas harusid
 ja sirutas välja võrseid. 

Aga oli veel üks suur kotkas,
 suurte tiibadega ja rohke sulestikuga;
 ja vaata, see viinapuu
 pööras oma juured tolle poole
 ja sirutas oma oksad temale vastu
 peenralt, kuhu see oli istutatud,
 et too kastaks teda paremini. 

Heale põllule,
 rohke vee äärde
 oli see istutatud,
 et see oksi ajades
 ja vilja kandes
 võiks saada toredaks viinapuuks. 

Ütle:
 Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Kas sellest saab asja?
 Eks selle juured kista välja,
 vili muudeta kestaseks
 ja kõik värsked võsud kuivatata?
 See kuivab,
 ei ole tarvis tugevat käsivart
 ega palju rahvast,
 et seda juurte küljest
 lahti kiskuda. 

Jah, vaata, see on istutatud,
 aga kas sellest saab asja?
 Eks see kuiva hoopis ära,
 kui idatuul seda puudutab?
 See kuivab oma kasvupeenral.” 

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
„Ütle ometi vastupanijale soole:
 Eks te tea, mis see on?
 Ütle: Vaata, Paabeli kuningas
 tuli Jeruusalemma ja võttis
 selle kuninga ja vürstid
 ning viis need enese juurde
 Paabelisse. 

Seejärel võttis ta
 ühe kuninglikust soost
 ja tegi temaga lepingu
 ning laskis tal vanduda;
 aga maa võimukandjad
 viis ta ära, 

et kuningriik jääks jõuetuks
 ega ajaks ennast püsti,
 vaid hoolitseks,
 et ta leping jääks püsima. 

Aga see hakkas temale vastu
 ja läkitas oma käskjalad Egiptusesse,
 et talle antaks hobuseid
 ja palju rahvast.
 Kas sellest saab asja?
 Kas pääseb see, kes niimoodi teeb?
 Kas pääseb lepingumurdja? 

Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ta sureb selle
 kuninga asupaigas, tema juures Paabelis, kes tegi tema
 kuningaks, kelle vannet ta põlastas ja kelle lepingu ta murdis. 

Vaarao suure sõjaväega ja hulga rahvaga ei aita teda
 sõjas, kui kuhjatakse piiramisvall ja ehitatakse piiramisseadmed
 paljude elude hävitamiseks. 

Ta põlastas vannet ja murdis lepingu: vaata, kuigi ta
 andis oma käe, tegi ta ometi seda kõike - ta ei pääse! 

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda:
 Nii tõesti kui ma elan,
 minu vande, mida ta põlastas,
 ja minu lepingu, mille ta murdis,
 laon ma tõepoolest tema pea peale. 

Ma laotan oma võrgu tema peale
 ja ta püütakse minu püünisesse.
 Ma viin ta Paabelisse
 ja mõistan seal kohut tema üle
 truudusetuse pärast,
 mida ta on osutanud minu vastu. 

Ja kõik ta põgenikud
 kõigis ta väehulkades
 langevad mõõga läbi,
 aga järelejäänud pillutatakse
 kõigi tuulte poole;
 ja te saate tunda,
 et mina, Issand, olen rääkinud. 

Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Aga mina ise võtan tipu
 kõrge seedri ladvast
 ja istutan selle maha;
 ma katkun selle võsude tippudest
 kõige õrnema ja istutan
 kõrgele ja järsule mäele. 

Iisraeli kõrgele mäele
 istutan ma selle:
 see ajab oksi ja kannab vilja
 ning saab toredaks seedriks.
 Selle alla asuvad kõik linnud;
 kõik tiivulised
 elavad selle okste varjus. 

Ja kõik metsapuud saavad tunda,
 et mina olen Issand,
 kes teeb madalaks kõrge puu,
 kõrgeks madala puu,
 kuivaks toore puu
 ja paneb haljendama kuivanud puu.
 Mina, Issand, olen rääkinud,
 ja ma teen seda.”