Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Hoosea
12Efraimi esiisadki on valelikud ja tüssajadEfraim on mind ümbritsenud valega
 ja Iisraeli sugu pettusega;
 aga Juuda käib veel koos Jumalaga
 ja on truu Kõigepühamale. 

Efraimil on tegemist tuulega
 ja ta ajab kogu päeva idatuult taga;
 vale ja vägivald kasvab,
 Assuriga tehakse leping
 ja Egiptusesse viiakse õli. 

Aga Issandal on riid Iisraeliga
 ja ta tahab nuhelda Jaakobit
 tema eluviiside pärast,
 tasuda temale ta tegusid mööda. 

Emaihus haaras ta oma vennal kannast
 ja meheeas võitles ta Jumalaga. 

Ta võitles ingliga ja võitis,
 ta nuttis ja anus teda;
 Peetelis leidis ta tema
 ja seal rääkis ta meiega - 

Issand, vägede Jumal,
 Issand on tema nimi: 

„Aga sina pöördu tagasi oma telki,
 hoia osadust ja õigust
 ja oota alati oma Jumalat!” 

Kaupmees, kelle käes on väärad vaekausid,
 armastab tüssata. 

Ja Efraim ütleb:
 „Ma olen ometi saanud rikkaks,
 olen saavutanud enesele jõukuse,
 kogu mu töövaevas ei leita mulle süütegu,
 mis oleks patt.” 

Aga mina olen Issand, su Jumal,
 Egiptusemaalt alates;
 ma lasen sul jälle elada telkides
 nagu meie kohtumispäevil. 

Mina olen rääkinud prohvetitele,
 olen andnud palju nägemusi ja ilmutusi
 prohvetite läbi. 

Kui Gileadis on nurjatust,
 siis nad hävivad tõesti;
 kui nad Gilgalis ohverdavad härgi,
 siis saavad ka nende altarid
 kivihunnikuks põlluvagudel. 

Jaakob põgenes Süüria väljadele,
 Iisrael orjas naise pärast,
 naise pärast hoidis ta karja. 

Aga prohveti läbi tõi Issand
 Iisraeli Egiptusest ära
 ja prohveti läbi hoidis ta teda. 

Efraim on kibedasti solvanud;
 sellepärast jätab tema Issand
 ta veresüü tema enese peale
 ja tasub temale ta teotuse eest.