Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Habakuk
2Issanda vastus prohvetileMina seisan oma vahipostil,
 asun linnusel ja vaatan,
 et näha, mida ta mulle räägib
 ja mida ta mulle vastab
 mu etteheite peale. 

Ja Issand vastas mulle ning ütles:
 Kirjuta üles nägemus
 ja tähenda selgesti lauakeste peale,
 et see, kes seda loeb,
 võiks lugeda soravalt. 

Sest nägemus ootab küll oma aega,
 aga ta ruttab lõpu poole
 ega peta.
 Kui ta viibib, siis oota teda,
 sest ta tuleb kindlasti
 ega kõhkle. 

Vaata, kes on isemeelne,
 selle hing ei ole siiras ta sees;
 aga õige elab oma usust. 

Ning veel enam:
 vein on petlik -
 ei jõua sihile hoopleja mees,
 kes avab oma kurgu nagu haua
 ja on täitmatu otsekui surm,
 kes korjab enesele kõik paganad
 ja kogub enese juurde kõik rahvad. 

Häda ülekohtustele!Eks nad kõik tee tema kohta pilkelaule
 ja osatavaid mõistukõnesid
 ning ütle:
 Häda sellele, kes kuhjab kokku,
 mis ei ole tema oma -
 kui kauaks? -
 ja koormab ennast võlaga. 

Kas viimaks su võlausaldajad
 ei tõuse äkitselt
 ja su vintsutajad ei ärka?
 Jah, ja sina jääd neile saagiks! 

Sest sa oled riisunud paljusid rahvaid,
 nüüd riisuvad kõik rahvad sind
 inimeste vere ja kõige vägivalla pärast,
 mis sa oled teinud maale ja linnale
 ning kõigile selle asukaile. 

Häda sellele,
 kes ahnitseb oma kojale ülekohtust kasu,
 et paigutada oma pesa kõrgele
 ja päästa ennast kurja käest. 

Sa oled oma kavatsustega
 häbistanud oma koja,
 oled hävitanud paljusid rahvaid
 ja oled teinud pattu oma hinge vastu. 

Sest kivi müüris kisendab
 ja sarikapuu vastab temale. 

Häda sellele,
 kes ehitab verega linna
 ja rajab ülekohtuga linnust! 

Vaata, eks seegi ole vägede Issandalt,
 et rahvaste vaev saab tuleroaks
 ja rahvahõimud väsitavad endid ilmaaegu? 

Sest maa saab täis Issanda au tundmist -
 otsekui veed katavad merepõhja. 

Häda sellele,
 kes joodab ligimest,
 pannes joogi hulka oma viha,
 et jooja joobnuks jääks
 ja jootja saaks vaadata tema alastiolekut. 

Au asemel sa küllastud häbist:
 joo sinagi ja näita oma eesnahka!
 Issanda parema käe karikas
 jõuab ringiga sinuni,
 ja su au kaetakse häbiga. 

Sest Liibanonile tehtud vägivald
 katab sind
 ja loomade hävitus teeb sulle hirmu
 inimeste vere, samuti maale,
 linnale ja kõigile selle asukaile
 tehtud vägivalla pärast. 

Mis kasu on nikerdatud kujust,
 mille meister nikerdab,
 valatud kujust ja valeõpetajast,
 et meister kuju peale loodab,
 valmistades keeletuid ebajumalaid? 

Häda sellele, kes ütleb puule:
 „Ärka!”
 või liikumatule kivile: „Liigu!”
 Ons see õpetaja?
 Vaata, see on kulla ja hõbedaga kaetud,
 ometi pole vaimu tema sees. 

Aga Issand on oma pühas templis,
 tema palge ees vaikigu kogu maa!”