Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Aamos
9Issanda kohtu eest ei ole pääsuMa nägin, et Issand seisis altari juures ja ütles:
 „Löö sambanupu peale,
 nõnda et piidad vabiseksid,
 ja lõhu nad katki, et nad variseksid nende kõikide pähe!
 Siis ma tapan mõõgaga viimsedki neist.
 Ükski neist ei saa põgenema
 ja keegi neist ei pääse pakku. 

Kuigi nad poeksid peitu surmavalda,
 rebiks mu käsi nad sealtki esile;
 ja kuigi nad läheksid üles taevasse,
 tooksin ma nad sealtki alla. 

Kuigi nad poeksid peitu üles Karmeli tippu,
 ma otsiksin ja võtaksin nad ära ka sealt;
 ja kuigi nad läheksid mu silma eest varjule mere põhja,
 käsiksin ma maol neid sealgi salvata. 

Kuigi nad sammuksid oma vaenlaste ees vangidena,
 käsiksin ma mõõka neid sealgi tappa.
 Ja ma pööran oma silmad nende vastu:
 kurjaks, aga mitte heaks.” 

Issand, vägede Jumal,
 kelle puudutusest maa väriseb,
 nõnda et kõik selle elanikud leinavad,
 nõnda et see kõik tõuseb jõena
 ja alaneb jälle nagu Egiptuse Niilus, 

tema, kes ehitab oma hoone taevasse
 ja püstitab maa kohale oma võlvi,
 kes kutsub mereveed
 ja valab need maa peale -
 Issand on tema nimi. 

Eks ole teie, Iisraeli lapsed,
 mulle etiooplastega üheväärsed?
 Eks ole mina toonud
 Iisraeli Egiptusemaalt,
 vilistid Kaftoorist + Nimi Kaftoor tähendab mingit Vahemere saart, arvatavasti Kreetat.  
 ja süürlased Kiirist? 

Vaata, Issanda Jumala silmad
 on patuse kuningriigi vastu
 ja ma hävitan selle maapinnalt.
 Ometi ei hävita ma Jaakobi sugu sootuks,
 ütleb Issand. 

Sest vaata, ma annan käsu
 ja sõelun Iisraeli sugu
 kõigi paganate seas,
 nõnda nagu sõelaga sõelutakse:
 ivagi ei pudene maha. 

Mõõga läbi surevad
 kõik mu rahva patused,
 kes ütlevad:
 „Õnnetus ei tule meile
 ega taba meid.” 

Jumal taastab Taaveti kojaSel päeval taastan ma jälle
 Taaveti lagunenud koja,
 müürin kinni ta praod,
 koristan ta varemed
 ja ehitan ta üles,
 nagu ta oli muistseil päevil, 

et nad saaksid pärida Edomi jäägi
 ja kõik rahvad,
 kelle üle on nimetatud minu nimi,
 ütleb Issand, kes seda teeb. 

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand,
 mil kündja jõuab järele lõikajale
 ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale;
 siis tilguvad mäed värsket veini
 ja kõik künkad sulavad. 

Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve,
 nad ehitavad üles hävitatud linnad
 ja elavad neis;
 nad istutavad viinamägesid
 ja joovad nende veini,
 nad rajavad rohuaedu
 ja söövad nende vilja. 

Ma istutan nad nende oma maale
 ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt,
 mille ma neile olen andnud,
 ütleb Issand, sinu Jumal.”