Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
6Iisraeli hävingHäda muretuile Siionis
 ja julgeile Samaaria mäel
 ja rahva tähtsaile meestele,
 kelle juurde tuleb Iisraeli sugu! 

Minge Kalnesse ja vaadake,
 ja sealt minge suurde Hamatisse;
 siis minge alla vilistite Gatti:
 kas olete neist kuningriikidest paremad?
 Ons nende maa teie maast suurem? 

Häda teile, kes te peate kaugeks kurja päeva,
 aga toote ligidale vägivalla aasta, 

kes te magate elevandiluust voodites
 ja aelete oma asemeil,
 sööte talled karjast
 ja nuumvasikad laudast, 

kes te sepitsete laule naabli saatel,
 valmistate endile mänguriistu nagu Taavet, 

kes te joote karikaist veini
 ja võiate endid parima õliga,
 aga Joosepi hukkumine
 ei tee teile haiget. 

Seepärast viiakse nad nüüd vangi
 esimeste viidavate seas
 ja nende aelemispeol on lõpp. 

Issand Jumal on iseeneses vandunud,
 Issand, vägede Jumal, ütleb:
 Ma ei salli Jaakobi kõrkust,
 ma vihkan tema paleesid;
 ma loovutan linna ja kõik,
 kes selles on. 

Ja kui siis ka kümme meest ühte kotta alles jääb, surevad needki. 
Ja kui kellegi sugulane ja laibapõletaja ta võtab, et luid
 kojast välja viia, ja küsib siis sellelt, kes on koja kaugeimas
 nurgas: „Kas sinu juures on veel keegi?”, siis vastab see: „Ei
 ole.”
 Aga teine ütleb: „Tasa!” Sest Issanda nime ei tohi nimetada. 

Sest vaata, Issand käsib
 ja suur koda lüüakse tükkideks
 ning väike koda kildudeks. 

Kas hobused saavad joosta kaljul
 või küntakse seda härgadega,
 et te pöörate õiguse mürgiks
 ja õigluse vilja koirohuks, 

teie, kes rõõmustate Lo-Debari pärast,
 kes ütlete:
 „Eks me ole oma jõuga
 võtnud enestele Karnaimi?” 

Jah, vaata, ma lasen tõusta teie vastu,
 Iisraeli sugu, ühe rahva,
 ütleb Issand, vägede Jumal,
 ja nad suruvad teid Hamati teelahkmest
 Lagendikujõeni.