Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
5Nutulaul Iisraeli pärastKuulge seda kõnet, nutulaulu,
 mida ma alustan teie pärast,
 Iisraeli sugu! 

On langenud ega tõuse enam Iisraeli neitsi;
 ta lamab märkamatult oma maal,
 ükski ei aita teda üles. 

Sest nõnda ütleb Issand Jumal:
 Linnast, kust välja läks tuhat,
 jääb järele sada,
 ja kust välja läks sada,
 jääb järele kümme
 Iisraeli soole. 

Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda:
 Otsige mind, et te jääksite elama! 

Ärge otsige Peetelit,
 ärge minge Gilgalisse,
 ärge läbige Beer-Sebat;
 sest Gilgal läheb kindlasti vangi
 ja Peetelist saab õudne paik! 

Otsige Issandat, et te jääksite elama,
 et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta
 ega põletaks seda,
 ilma et Peetelil oleks kustutajat, 

teie, kes muudate õiguse koirohuks
 ja paiskate maha õigluse! 

Tema, kes on teinud Sõela- ja Vardatähed,
 kes muudab pimeduse hommikuks
 ja pimendab päeva ööks,
 kes kutsub mereveed
 ja valab need maa peale -
 Issand on tema nimi. 

See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale
 ja toob hävingu kindlale linnale. 

Nad vihkavad noomijat väravas
 ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. 

Et te tõstate viletsale renti
 ja võtate temalt viljamaksu,
 siis juhtub teiega nõnda:
 kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid,
 ei ela neis teie,
 kuigi te istutate toredaid viinamägesid,
 ei joo nende veini teie. 

Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju
 ja teie patud on suured:
 te kiusate taga õiget,
 võtate altkäemaksu
 ja tõukate vaesed väravas kõrvale. 

Sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal,
 sest see on kuri aeg. 

Otsige head, aga mitte kurja,
 et te jääksite elama!
 Siis on teiega Issand, vägede Jumal,
 nõnda nagu te ütlete. 

Vihake kurja ja armastage head,
 pange väravas kehtima õigus;
 vahest Issand, vägede Jumal,
 annab siiski armu Joosepi jäägile! 

Seepärast ütleb Issand,
 vägede Jumal, nõnda:
 Kõigil turgudel on kaebus
 ja kõigil tänavail öeldakse:
 „Häda, häda!”
 Põllumehi kutsutakse leinama
 ja nutulaulu oskajaid kaebusele. 

Ja kõigil viinamägedel on kurtmine,
 sest mina lähen teie hulgast läbi,
 ütleb Issand. 

Häda neile, kes igatsevad Issanda päeva!
 Milleks teile Issanda päev?
 See on pimedus, aga mitte valgus. 

See on, nagu keegi põgeneb lõvi eest,
 aga temale tuleb vastu karu;
 või nagu keegi tuleb kotta,
 nõjatub käega seinale,
 aga madu salvab teda. 

Eks ole Issanda päev pimedus,
 aga mitte valgus?
 See on sünge ja sel pole sära. 

Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid
 ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. 

Sest kuigi te toote mulle
 oma põletus- ja roaohvreid,
 ei ole mul neist hea meel
 ja ma ei vaatagi
 teie rasvase tänuohvri peale. 

Saada ära mu eest oma laulude kära,
 ma ei taha kuulda su naablite mängu! 

Aga õigus voolaku nagu vesi
 ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! 

Kas te tõite minule kõrbes tapa- ja roaohvreid nelikümmend aastat,
 Iisraeli sugu? 

Aga teie peate kandma oma kuningat Sikkutit ja oma
 tähejumalat Kiijunit, kujusid, mis te enestele olete teinud. 

Ja ma viin teid vangi teisele poole Damaskust, ütleb Issand, kelle
 nimi on Vägede Jumal.