Piibel.NET
Viies Moosese raamat5. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Tundmatu poolt tapetu Kui sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärida,
 leitakse üks tapetu väljal lamamas, ilma et teataks, kes tema on tapnud,

siis peavad su vanemad ja kohtumõistjad välja minema ja mõõtma
 kauguse linnadeni, mis on ümber selle tapetu.

Linnas, mis on tapetule ligemal, võtku linna vanemad mullikas,
 kellega ei ole tööd tehtud, kes ei ole ikkes vedanud,

ja selle linna vanemad viigu mullikas alaliselt voolava veega
 orgu, mida ei harita ega külvata, ja nad murdku seal orus mullika
 kael!

Ja preestrid, Leevi pojad, astugu ette, sest Issand, su Jumal, on
 valinud nemad, et nad teeniksid teda ja õnnistaksid Issanda nimel:
 nende sõna kohaselt lahendatagu iga riid ja vägivald!

Ja kõik tapetule ligemal oleva linna vanemad pesku oma käsi
 mullika kohal, kelle kael orus murti.

Ja nad tunnistagu ning öelgu: „Meie käed ei ole valanud seda
 verd ja meie silmad ei ole seda näinud.

Anna andeks oma rahvale Iisraelile, kelle sa oled lunastanud,
 Issand! Ära pane süütut verd oma Iisraeli rahva keskele!” Siis
 lepitatakse neile see veresüü.

Nõnda kõrvalda sina süüta veri enese keskelt, sest sa pead
 tegema, mis õige on Issanda silmis!

Abielu naisega, kes on sõjavang Kui sa lähed sõtta oma vaenlaste vastu ja Issand, su Jumal,
 annab nad sinu kätte ja sina võtad neist vange

ja näed vangide hulgas ühte ilusa välimusega naist, armud
 temasse ja tahad teda võtta enesele naiseks,

siis vii ta oma kotta; ta ajagu oma pea paljaks ja lõigaku
 sõrmeküüned!

Ta võtku vangirüü seljast ja jäägu su kotta; ta nutku oma
 isa ja ema ühe kuu päevad ja pärast seda võid sa minna tema juurde ja
 teda naida, ja ta saagu su naiseks!

Aga kui ta sulle enam ei meeldi, siis lase ta minna, kuhu ta
 tahab; aga sa ei tohi teda raha eest müüa ega orjastada, sest sa oled
 teda häbistanud.

Esmasündinu pärimisõigus Kui mehel on kaks naist, ühte ta armastab, aga teist ta vihkab,
 ja nad sünnitavad temale pojad, niihästi see, keda ta armastab, kui
 ka see, keda ta vihkab, ja esmasündinud poeg on vihatu oma,

siis ei tohi ta päeval, mil ta jaotab oma poegadele pärisosaks
 seda, mis tal on, pidada esmasündinuks armastatu poega vihatu poja
 asemel, kes on ju esmasündinu,

vaid ta peab vihatu poja tunnistama esmasündinuks, andes temale
 kaks osa kõigest, mis tal on olemas, sest too on tema mehejõu
 esimene vili; tolle päralt on esmasünniõigus.

Sõnakuulmatu poeg Kui kellelgi on kangekaelne ja tõrges poeg, kes ei kuula oma
 isa ja ema sõna, ja kuigi nad teda karistavad, ei kuula ta neid ometi,

siis võtku ta isa ja ema ning viigu tema ta linna vanemate
 juurde ta asukoha väravasse

ja nad öelgu tema linna vanemaile: „See meie poeg on
 kangekaelne ja tõrges, ta ei kuula meie sõna, ta on kõlvatu ja
 joodik!”

Siis visaku kõik ta linna mehed ta kividega surnuks. Nõnda
 kõrvalda kurjus enese keskelt, ja kogu Iisrael kuulgu seda ning kartku!

Mitmesugused seadused ja eeskirjad Ja kui kellegi peal on surma väärt patt ja ta surmatakse ning sa
 pood ta puusse,

siis ei tohi ta laip jääda ööseks puusse, vaid sa pead ta
 selsamal päeval kindlasti maha matma, sest poodu on Jumalast neetud;
 ära roojasta oma maad, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks!