Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
31Midjanlastele tasutakse kätte. Sõjasaagi puhastamine Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Tasu kätte midjanlastele Iisraeli laste eest! Pärast seda
 koristatakse sind su rahva juurde.”

Siis Mooses rääkis rahvaga, öeldes: „Varustage eneste hulgast
 mehi sõjaks, et nad läheksid Midjani vastu Issanda poolt Midjanile
 kätte tasuma!

Tuhat meest igast suguharust, kõigist Iisraeli suguharudest
 läkitage sõtta!”

Siis valiti Iisraeli tuhandeist tuhat meest igast suguharust,
 kaksteist tuhat sõjaks varustatud meest.

Ja Mooses läkitas sõtta need tuhat meest igast suguharust, nemad
 ja preester Eleasari poja Piinehasi, kellel olid kaasas pühad riistad
 ja märgupasunad.

Ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud,
 ja nad tapsid ära kõik meesterahvad.

Hukatute hulgas nad tapsid Midjani kuningad Evi, Rekemi, Suuri,
 Huuri ja Reba, viis Midjani kuningat; ka Bileami, Beori poja, nad
 tapsid mõõgaga.

Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed,
 nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu
 nende varanduse.

Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad
 põletasid tulega.

Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest
ning tõid vangid, võetu ja saagi Moosese ja preester Eleasari
 ja Iisraeli laste koguduse juurde leeri, mis oli Moabi lagendikel
 Jordani ääres Jeeriko kohal.

Siis läksid Mooses ja preester Eleasar ja kõik koguduse vürstid
 neile vastu väljapoole leeri.

Aga Mooses vihastus väeülemate peale, tuhande- ja sajapealikute
 peale, kes tulid sõjakäigult.

Ja Mooses ütles neile: „Kas olete kõik naised jätnud elama?
Vaata, nemad ju olid, kes Bileami nõu järgi saatsid Iisraeli
 lapsed Issandale truudust murdma Peori pärast, nõnda et Issanda
 kogudust tabas nuhtlus.

Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine,
 kes on meest tunda saanud mehega magades!

Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega
 magamist, jätke endile elama!

Ja te ise lööge leer üles väljapoole leeri seitsmeks päevaks;
 igaüks, kes on tapnud inimese, ja igaüks, kes on puudutanud
 mahalöödut, puhastagu ennast kolmandal päeval ja seitsmendal päeval,
 te ise ja teie vangid!

Ja puhastage kõik riided, kõik nahkriistad ja kõik asjad, mis
 on tehtud kitsekarvust, ja kõik puuastjad!”

Ja preester Eleasar ütles sõjameestele, kes olid käinud sõjas:
 „See on Seaduse määrus, mille Issand andis Moosesele:

kuld, hõbe, vask, raud, tina ja seatina,
kõik, mis kannatab tuld, laske tulest läbi käia, siis on see
 puhas; ometi tuleb seda veel puhastada puhastusveega, samuti laske
 veest läbi käia kõik, mis ei kannata tuld!

Ja seitsmendal päeval peske oma riided, siis olete puhtad, ja
 pärast seda võite leeri tulla!”

Sõjasaagi jaotamine Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Lugege üle inimestest ja loomadest võetud saak, sina ja
 preester Eleasar ja koguduse perekondade peamehed,

ja jaota saak pooleks sõjas käinud sõjameeste ja terve koguduse
 vahel!

Siis võta sõjas käinud sõjameestelt andam Issandale, üks
 hingeline viiesajast, niihästi inimestest kui veistest, eeslitest,
 lammastest ja kitsedest!

Võta see nende osapoolest ja anna preester Eleasarile,
 tõstelõivuks Issandale!

Ja Iisraeli laste osapoolest võta üks viiekümnest: inimestest,
 veistest, eeslitest, lammastest ja kitsedest, kõigist loomadest, ja anna need
 leviitidele, kes toimetavad Issanda elamu teenistust!”

Ja Mooses ja preester Eleasar tegid, nagu Issand oli Moosest käskinud.
Ja saak, ülejääk kokkuriisutust, mida sõjamehed olid riisunud,
 oli: lambaid ja kitsi kuussada seitsekümmend viis tuhat;

veiseid seitsekümmend kaks tuhat;
eesleid kuuskümmend üks tuhat;
ja inimhingi naistest, kes ei olnud tundnud mehega magamist,
 kõiki kokku kolmkümmend kaks tuhat.

Pool sellest, sõjas käinute osa, oli: lambaid ja kitsi
 kolmsada kolmkümmend seitse tuhat viissada;

andam Issandale lammastest ja kitsedest oli kuussada seitsekümmend viis;
veiseid oli kolmkümmend kuus tuhat, ja neist andam Issandale:
 seitsekümmend kaks;

eesleid oli kolmkümmend tuhat viissada, ja neist andam
 Issandale: kuuskümmend üks;

inimhingi oli kuusteist tuhat, ja neist andam Issandale:
 kolmkümmend kaks hinge.

Ja Mooses andis Issanda tõstelõivu andami preester Eleasarile,
 nagu Issand oli Moosest käskinud.

Ja Iisraeli laste osapool, mille Mooses oli sõjameestelt eraldanud,
see koguduse osapool oli: lambaid ja kitsi kolmsada kolmkümmend
 seitse tuhat viissada;

veiseid kolmkümmend kuus tuhat;
eesleid kolmkümmend tuhat viissada;
inimhingi kuusteist tuhat.
Ja Mooses võttis Iisraeli laste osapoolest, inimestest ja
 loomadest, ühe viiekümnest ja andis need leviitidele, kes toimetasid
 Issanda elamu teenistust, nagu Issand oli Moosest käskinud.

Ja väeülemad, kes olid sõjaväe tuhandete üle, tuhande- ja
 sajapealikud, astusid Moosese juurde

ning ütlesid Moosesele: „Su sulased on üle lugenud sõjamehed,
 kes olid meie käe all, ja meist pole ainsatki vajaka.

Seepärast me toome Issandale ohvrianniks, mida iga mees on
 leidnud kuldasjadest: käevõrusid, randmekette, sõrmuseid,
 kõrvarõngaid ja kaelakeesid, et teha oma hingede eest lepitust
 Issanda ees.”

Ja Mooses ja preester Eleasar võtsid neilt kulla, kõiksugu valmisasjad.
Kogu tõstelõivu kulda, mida nad Issandale võtsid igalt
 tuhandepealikult ja igalt sajapealikult, oli kuusteist tuhat
 seitsesada viiskümmend seeklit.

Sõjamehed aga olid riisunud igaüks iseenesele.
Ja Mooses ja preester Eleasar võtsid kulla tuhande- ja
 sajapealikuilt ning viisid selle kogudusetelki Iisraeli laste
 meenutamiseks Issanda ees.