Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Pauluse teine kiri korintlastele2. Korintose
6ApostliametistAga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks, 
ta ütleb ju:
 „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal
 ja aidanud sind päästepäeval.”
 
 Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!
 

Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, 
vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, 
hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, 
puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, Pühas Vaimus, siiras armastuses, 
tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes, 
aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad; 
kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad - ja ennäe, me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; 
kui kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. 
Meie suu on teile avatud, korintlased, meie süda on avardunud. 
Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. 
Ma ütlen teile kui lastele: Vastutasuks avarduge teiegi! 
Hoiatus võõra ikke eestÄrge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? 
Mis kooskõla on Kristusel Beliariga + Nimi Beliar on tuletatud heebrea sõnast belija'al, mis tähendab 'kasutu', 'tähtsusetu'. Siin on Beliar Jumala vastase nimetus.   või mis osa on usklikul uskmatuga? 
Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud:
 „Ma tahan nende seas elada ja käia
 ja olla nende Jumal,
 ja nemad on minu rahvas. 

Seepärast minge ära nende keskelt
 ja eralduge neist,” ütleb Issand,
 „ja ärge puudutage rüvedat,
 siis ma võtan teid vastu 

ja olen teile Isaks,
 ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,”
 ütleb Kõigeväeline Issand.