Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
14Juuda kuningas Amasja Iisraeli kuninga Joase, Jooahase poja teisel aastal hakkas
 valitsema Juuda kuningas Amasja, Joase poeg.

Ta oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kakskümmend üheksa aastat; ta ema nimi oli
 Jooaddan, Jeruusalemmast.

Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, aga mitte nõnda nagu
 tema isa Taavet; ta tegi kõik nõnda, nagu tema isa Joas oli teinud.

Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas
 veelgi ohvriküngastel.

Ja kui tal oli kuningriik kindlalt käes, siis ta lõi maha oma
 sulased, need, kes olid maha löönud kuninga, tema isa.

Tapjate lapsed aga jättis ta surmamata, nõnda nagu on kirjutatud
 Moosese Seaduse raamatus, milles Issand on käskinud ja öelnud:
 „Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu
 isade pärast, vaid igaüks surgu oma patu pärast!”

Tema lõi Soolaorus maha kümme tuhat edomlast ja vallutas
 sõjaga Sela ning pani sellele nimeks Jokteel, mis sellel on tänapäevani.

Siis Amasja läkitas käskjalad ütlema Iisraeli kuningale Joasele,
 Jehu poja Jooahase pojale: „Tule, vaatame teineteisele näkku!”

Aga Iisraeli kuningas Joas läkitas Juuda kuningale
 Amasjale vastuse: „Liibanoni orjavits läkitas ütlema Liibanoni seedrile:
 Anna
 oma tütar naiseks mu pojale! Aga Liibanoni metsloomad läksid mööda ja
 tallasid orjavitsa ära.

Sa oled tublisti löönud edomlasi, seepärast teeb su süda sind
 suureliseks; pea see au enesele ja jää koju. Mispärast sa tikud
 õnnetusse, kus sa langed ise ja koos sinuga Juuda?”

Aga Amasja ei kuulanud; siis tuli Iisraeli kuningas Joas ja nad
 vaatasid teineteisele näkku, tema ja Juuda kuningas Amasja, Juudale
 kuuluvas Beet-Semesis.

Juuda löödi maha Iisraeli ees ja igamees põgenes oma telki.
Ja Iisraeli kuningas Joas võttis Beet-Semesis vangi Juuda
 kuninga Amasja, Ahasja poja Joase poja; ja kui ta tuli Jeruusalemma,
 siis ta kiskus maha nelisada küünart Jeruusalemma müüri Efraimi
 väravast kuni Nurgaväravani.

Ja ta võttis ära kõik kulla ja hõbeda ja kõik riistad, mis
 leidusid Issanda kojas ja kuningakoja varanduste hulgas, ja võttis
 pantvange ning läks tagasi Samaariasse.

Ja mis veel tuleks öelda Joasest, mis ta tegi, ja tema
 vägitegudest ja kuidas ta sõdis Juuda kuninga Amasja vastu, eks
 sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?

Ja Joas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Samaariasse
 Iisraeli kuningate juurde; ja tema poeg Jerobeam sai tema asemel
 kuningaks.

Aga Juuda kuningas Amasja, Joase poeg, elas pärast Iisraeli
 kuninga Joase, Jooahase poja surma viisteist aastat.

Ja mis veel tuleks öelda Amasjast, eks sellest ole kirjutatud
 Juuda kuningate Ajaraamatus?

Tema vastu peeti Jeruusalemmas vandenõu ja ta põgenes
 Laakisesse; aga nad läkitasid käskjalad Laakisesse temale järele ja
 nood surmasid tema seal.

Ta tõsteti hobuse selga, ja ta maeti Jeruusalemma, oma
 vanemate juurde Taaveti linna.

Ja kogu Juuda rahvas võttis Asarja, kes oli kuusteist aastat
 vana, ja tõstis ta kuningaks tema isa Amasja asemele.

Tema ehitas üles Eelati ja tõi selle tagasi Juudale, pärast
 seda kui kuningas oli läinud magama oma vanemate juurde.

Iisraeli kuningas Jerobeam Juuda kuninga Amasja, Joase poja viieteistkümnendal aastal sai
 Jerobeam, Iisraeli kuninga Joase poeg, Samaarias kuningaks neljakümne
 üheks aastaks.

Tema tegi kurja Issanda silmis; ta ei loobunud ühestki Nebati
 poja Jerobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema.

Tema võttis tagasi Iisraeli maa-ala alates Hamati teelahkmest
 kuni Lagendiku mereni Issanda, Iisraeli Jumala sõna kohaselt, mis ta
 oli rääkinud oma sulase, prohvet Joona, Amittai poja läbi, kes oli
 pärit Gat-Heeferist.

Sest Issand nägi Iisraeli viletsust, mis oli väga kibe:
 Iisraelil ei olnud aitajat, ei orja ega vaba.

Issand ei olnud siiski öelnud, et ta tahab taeva alt pühkida
 Iisraeli nime, ja nõnda päästis ta nad Jerobeami, Joase poja käe läbi.

Ja mis veel tuleks öelda Jerobeamist ja kõigest, mis ta tegi,
 ja tema vägitegudest, kuidas ta sõdis ja kuidas ta tõi Iisraelile
 tagasi Damaskuse ja Hamati, mis olid olnud Juuda päralt, eks
 sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus?

Ja Jerobeam läks magama oma vanemate juurde, Iisraeli kuningate
 juurde; ja tema poeg Sakarja sai tema asemel kuningaks.